Zřizovatel: Ústecký kraj

Aktuality

Sdělení ředitele k obnovení prezenční přítomnosti žáků

Od pondělí 8.6.2020 je možný návrat žáků do škol. Vzhledem k souběžným JPZ a MZ bude v první fázi od 8.6.2020 do 15.6.2020 obnovena prezenční výuka pouze pro nižší gymnázium. Od úterý 16.6.2020 potom stejná možnost bude i pro žáky vyššího gymnázia.

Vzhledem k tomu, že se tak děje na základě dobrovolnosti a žáci mohou být organizovaní ve skupinách do 15 osob, žádáme zletilé žáky, respektive zákonné zástupce nezletilých žáků o informaci, zda Váš syn / Vaše dcera nastoupí. V případě, že ano, bude se zúčastňovat výuky dle zvláštního rozvrhu v předpokládaném rozsahu 4 hodin. Informaci je třeba sdělit třídnímu učiteli, který Vás osloví prostřednictvím systému Komens. Odpovědět lze i prostřednictvím telefonu či SMS třídnímu učiteli, případně telefonickým sdělením do kanceláře školy. Informaci o Vašem rozhodnutí sdělte škole do čtvrtka 4.6.2020.

Pro ochranu zdraví a pohyb žáků vydalo MŠMT pokyn, který si můžete stáhnout zde.

Konkretizaci hygienických podmínek pro naši školu naleznete zde.

Obsahem výuky bude procvičení, zopakování a shrnutí učiva, které bylo předmětem distanční výuky. V žádném případě nebude náplní výuky jeho prozkoušení a testování. Zároveň s žáky zajistíme některé organizační záležitosti pro příští rok. Pokud žáci do školy nastoupí, musíte podepsat Čestné prohlášení, které najdete pod tímto odkazem.

V Žatci dne 29.5.2020

Miroslav Řebíček
ředitel školy

Sdělení ředitele
Jednotná přijímací zkouška

V souladu s vyhláškou 232/2020 Sb. § 3, odst 2,3 se zveřejňují termíny JPZ a náhradního termínu JPZ. V pondělí 8.6.2020 proběhne jednotná přijímací zkouška pro čtyřletý obor, v úterý 9.6.2020 se uskuteční jednotná přijímací zkouška pro osmiletý obor. Náhradní termín JPZ je pro všechny obory v úterý 23.6.2020. Zkoušky se účastní uchazeči, kteří si zvolili naši školu jako první v pořadí.

MŠMT - jednotné přijímací zkoušky 2019/2020

Školní přijímací zkouška zmiňovaná ve schématu MŠMT se na naší škole nekoná, viz kritéria pro přijetí z ledna 2020.

Setkání s rodiči se v tomto školním roce neuskuteční vzhledem k hygienickým opatřením v souvislosti s COVID-19. Zákonní zástupci uchazečů, kteří si naši školu zvolili jako první v pořadí, dostanou emailovou pozvánku k JPZ na adresu uvedenou v přihlášce a současně v souladu se Správním řádem písemnou formou pozvánku a sdělení ředitele k organizaci JPZ.

Při komunikaci s rodiči po vyhlášení výsledků JPZ a předávání rozhodnutí a přebírání zápisových lístků bude současně vracena částka 500 Kč jako zbytek kurzovného z nedokončených přípravných kurzů. Prosíme, aby se k jednání dostavili zákonní zástupci účastníků kurzu – je třeba podepsat zpětvzetí na účetní doklad.

Doporučujeme rodičům uschovat pozvánku – je na ní číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky JPZ. Žádáme o dodržení času příchodu, uvedeného na pozvánce, usnadní to realizaci JPZ.

Další informace budou rodičům uchazečů sdělovány prostřednictvím našeho webu, v části pro rodiče a veřejnost, v sekci přijímací řízení. Tam se objeví i anonymizované výsledky přijímacího řízení.

Přeji uchazečům hodně úspěchů a rodičům pevné nervy!

Miroslav Řebíček
ředitel školy

Sdělení ředitele

Pravidla konzultací maturantů a provoz školy

Veškerá činnost v období přípravy na maturitní zkoušku se řídí doporučením MŠMT, aktualizovaným dne 6.5.2020, celý text lze najít zde

Organizace vzdělávacích aktivit:

Konzultace k MZ:
učebny 38, 41, 48 a 51

Rozvrh konzultací (.pdf)

Pro potřeby konzultací je vyhrazeno druhé patro budovy, zbytek budovy je mimo kanceláře vedení a hospodářky uzavřeno.
Maturanti vcházejí do školy žákovským vchodem, podepíší připravené čestné prohlášení, ukáží dvě roušky a sáček na použité roušky. Může probíhat i měření tělesné teploty.
První lavice před katedrou bude vždy volná. Žáci sedí při konzultaci jednotlivě a střídavě, tak aby mezi nimi byla nejméně 1,5 metru (optimálně 2 m). Formát konzultace je na dohodě učitele a maturantů. Platí povinnost větrání 5 minut každou hodinu, na toaletu je možné chodit průběžně.
Hygienická pravidla doporučují po příchodu do třídy umýt si ruce a dezinfikovat si je – v učebnách bude antibakteriální mýdlo v dávkovači, dále role jednorázových utěrek (ručníky se nesmí používat). Na konci konzultace opět mytí spojené s dezinfekcí, odchod na další konzultaci nebo domů.
Přípravu formou konzultací budeme nabízet po celé tři týdny, tedy do 29. 5. 2020. Závěrečná vysvědčení si vyzvednou maturanti jednotlivě proti podpisu u hospodářky školy.

Maturity: od středy 10. 6. 2020 do pondělí 15. 6. 2020

Nebude společné slavnostní zahájení ani ukončení – detailně upřesníme podle aktuálních nařízení a pokynů. Předání maturitních vysvědčení obdobně.
MŠMT - maturitní zkouška 2019/2020
Rozpis maturit bude zpracován a vyvěšen na nástěnku vedle sborovny v pondělí 18. 5. 2020.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Škola je pro žáky uzavřena od 11.3.2020 do odvolání mimořádných opatření. Pro úřední styk je kancelář školy otevřena ve všední dny od 7:00 do 14:00.

Gymnázium Žatec je zapojeno do mezinárodního projektu ERASMUS+

Erasmus

Novinový článek o projektu - Niedersächsische Allgemeine - Setkání koordinátorů v Bremerhaven

Vzdělaný pedagog – záruka kvalitního vzdělávání

Erasmus

Naše škola


Celá fotogalerie

Ke stažení

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

mail.gymnaziumzatec.cz

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban