Maturita 2014/2015

Kritéria hodnocení zkoušek

Informace pro maturanty

Sdělení MŠMT_termínyScMZ_jaro 2015

Sdělení_MŠMT_k_MZ_jaro_2015 N

Sdeleni_MSMT_terminyScMZ_podzim_2015 N

JZS_jaro-2015_podrobne schema_(priloha 8) N

JZS_jaro-2015_prilohy N

Maturitni_zpravodaj_29_15

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce 2014-15 - ve formátu .pdf

Maturitni_zpravodaj_28_14

Maturitni_zpravodaj_27_14

Sdělení MŠMT

Model MZ 2015

MZ 2015 kalendář jaro

Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literaturyTémata profilové části maturitní zkoušky

Ruský jazyk

Německý jazyk

Anglický jazyk

Základy společenských věd

Dějepis

Geografie

Matematika

Fyzika

Chemie

Biologie

Informatika a výpočetní technikaSdělení ředitele školy profilová část MZ

Ve školním roce 2014/2015 budou žáci v souladu s § 79 školského zákona 561/2004 v platném znění v rámci profilové části maturitní zkoušky volit při dodržení níže uvedených pravidel z následujících předmětů:

Povinná zkouška:
RUJ, NEJ, ANJ, ZSV, DEJ, ZEM, MAT, FYZ, CHE, BIO, INF

Nepovinná zkouška:
RUJ, NEJ, ANJ, ZSV, DEJ, ZEM, MAT, FYZ, CHE, BIO, INF

Pravidla pro volbu předmětů profilové části maturitní zkoušky

• Není přípustné, aby žák maturitní zkoušku vykonával z předmětů, ze kterých maturoval ve společné části maturitní zkoušky.
• Povinnou zkoušku absolvuje žák ze dvou předmětů z nabídky předmětů povinné zkoušky.
• Žák si musí zvolit buď ve společné části maturitní zkoušky, nebo v povinné profilové maturitní zkoušce nejméně jeden cizí jazyk
• Pokud se žák rozhodne vykonat nepovinnou zkoušku, může si zvolit nejvýše dva předměty, ne však ty, ze kterých maturoval v rámci společné části maturitní zkoušky nebo v povinné části profilové maturitní zkoušky.

Určení termínu, formy a témat profilové části maturitní zkoušky:

Termín profilové části maturitní zkoušky:
Povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky se budou konat současně s ústními zkouškami společné části maturitní zkoušky v jarním termínu v období 18.5. – 22.5.2015.

Forma zkoušek profilové části maturitní zkoušky:
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí.

Témata profilové části maturitní zkoušky:
Jsou zveřejněna v jednotlivých předmětových sekcích a platí i pro rok 2015

V Žatci dne 29.9.2014
PaedDr.Miroslav Řebíček
ředitel školy

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

mail.gymnaziumzatec.cz

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban