Maturita 2020/2021

JZS MZ jaro 2021 - sdělení MŠMT, kterým se určuje časový rozvrh - ve formátu .pdf

Sdělení ředitele školy profilová část MZ 2021 - ve formátu .pdf

Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literaturyTémata profilové části maturitní zkoušky

Anglický jazyk

Německý jazyk

Matematika

Fyzika

Chemie

Biologie

Geografie

Dějepis

Informatika a výpočetní technika

Základy společenských vědSdělení ředitele školy profilová část MZ

Ve školním roce 2020/2021 budou žáci v souladu s § 79 školského zákona 561/2004 v platném znění v rámci profilové části maturitní zkoušky volit při dodržení níže uvedených pravidel z následujících předmětů:

Povinná zkouška:
NEJ, ANJ, ZSV, DEJ, GEO, MAT, FYZ, CHE, BIO, INF

Nepovinná zkouška:
NEJ, ANJ, ZSV, DEJ, GEO, MAT, FYZ, CHE, BIO, INF


Pravidla pro volbu předmětů profilové části maturitní zkoušky:

• Není přípustné, aby žák maturitní zkoušku vykonával z předmětů, ze kterých maturoval ve společné části maturitní zkoušky.
• Povinnou zkoušku absolvuje žák ze dvou předmětů z nabídky předmětů povinné zkoušky.
• Žák si musí zvolit buď ve společné části maturitní zkoušky, nebo v povinné profilové maturitní zkoušce nejméně jeden cizí jazyk.
• Pokud se žák rozhodne vykonat nepovinnou zkoušku, může si zvolit nejvýše dva předměty, ne však ty, ze kterých maturoval v rámci společné části maturitní zkoušky nebo v povinné části profilové maturitní zkoušky.


Určení termínu, formy a témat profilové části maturitní zkoušky:


Termín profilové části maturitní zkoušky:

Povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky se budou konat v jarním termínu v období od 17.5. do 21.5.2021.


Forma zkoušek profilové části maturitní zkoušky:

Písemná zkouška
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí.
Písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (pokud si ho žák vybere ve společné části maturitní zkoušky) je součástí profilové (tedy školní) maturity.

Témata profilové části maturitní zkoušky:
Jsou zveřejněna v sekci školního webu Maturita ke všem předmětům.


Podrobnosti k písemným pracím a ústním zkouškám z českého jazyka a literatury a cizího jazyka

Písemná maturitní práce z cizího jazyka:
Písemná práce je rozdělena na 2 části, přičemž v každé části žák na základě jednoho zadání zpracovává jiný slohový útvar, tj. text odlišného typu, délky a na odlišné téma/situaci.
První část je v rozsahu 130 – 200 slov, druhá část v rozsahu 70 – 100 slov; dolní hranice je vždy minimální počet slov, který musí žák napsat, aby byla práce hodnocena.
Celkový čas určený na vypracování obou částí je 60 minut.

Maturita – písemná práce z českého jazyka

čas téma rozsah hraniční minimum
110 minut 5 250 slov 200 slov

Maturita – ústní zkouška z českého jazyka a literatury

čas na přípravu čas vlastního zkoušení knih systém výběru knih
20 minut 15 minut 20 – výběr ze školního seznamu dle dosavadní šablony - Cermat

Poznámka:
V rámci společné části maturitní zkoušky se nově zavádí nepovinná zkouška z matematiky vyšší úrovně pod názvem Matematika rozšiřující, která ještě jako zkouška Matematika+ byla některými vysokými školami využívána v rámci jejich kritérií pro přijetí.


V Žatci dne 29.9.2020

PaedDr.Miroslav Řebíček
ředitel školy

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

outlook.office365.com

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban