Poradenské pracoviště

KONZULTAČNÍ HODINY ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA

Mgr. Petra Gistrová (školní psycholog) – konzultace od 14:00 – 16:00 - 30. 9., 11. 11., 25. 11. a 9. 12. 2015

17. 1. 2017
14. 2. 2017
14. 3. 2017
11. 4. 2017
16. 5. 2017
13. 6. 2017

TŘÍDNICKÉ HODINY

Od září školního roku 2013/2014 byly na škole zavedeny třídnické hodiny jako pravidelná součást rozvrhu. Věříme, že budou přínosem pro žáky, učitele i rodiče. Neboť dobře vedené třídnické hodiny:

Zkusme dát třídnickým hodinám jejich správný účel a využít možnosti, které nám poskytují.

TÝM PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ GYMNÁZIA ŽATEC

Mgr. Miluše Botková – výchovný poradce, kab. č. 4

Mgr. Pavel Baroch – metodik primární prevence, kab. č. 42

Mgr. Petra Gistrová – školní psycholog, vedoucí Pedagogicko- psychologické poradny Žatec, 1krát měsíčně, kabinet č. 4

Širší tým tvoří vedení školy a třídní učitelé.


Výchovný poradce Mgr. Miluše Botková pro žáky a jejich zákonné zástupce zajišťuje:

Konzultační hodiny: úterý od 14:00 do 15:00, po dohodě i jiný termín


Školní metodik prevence Mgr. Pavel Baroch :


Školní psycholog Mgr. Petra Gistrová žákům a jejich zákonným zástupcům poskytuje:

Konzultační hodiny: jedno úterý v měsíci od 14:00 do 16:00 (viz rozpis na pololetí)

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

</> with by Filip Urban