Přijímací řízení

Výsledky pro školní rok 2018-2019

Výsledky přijímacího řízení pro přijetí do prvního ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2018-2019 ve formátu .pdf

Výsledky přijímacího řízení pro přijetí do prvního ročníku osmiletého studia pro školní rok 2018-2019 ve formátu .pdf

-->

Informace k přijímacímu řízení

Vážení zákonní zástupci, vážení uchazeči o studium! Než se pustíte do četby informací pod odkazy, připomínám důležité skutečnosti: Na přihlášce ke studiu není potřeba lékařské potvrzení, správný formulář přihlášky má růžovou barvu a je identický pro osmileté i čtyřleté studium. Uchazeči absolvují pouze Jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkouška není vyhlašována. Termín odevzdání přihlášek je nejpozději 1.března, doporučuji podávat přihlášky včas!Kritéria přijímacího řízení a stanovení počtu přijímaných uchazečů pro přijetí do prvního ročníku osmiletého gymnázia ve formátu pdf

Kritéria přijímacího řízení a stanovení počtu přijímaných uchazečů pro přijetí do prvního ročníku čtyřletého gymnázia ve formátu pdf

Časový rozvrh konání testů (jednotné zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2017/2018

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2017/2018

Informace pro přijímání

Jednotná přijímací zkouška

Prezentace k přijímacímu řízení

Výtah ze školského zákona pro přijímací řízení

Odkaz na stránky MŠMT

S jakýmikoliv dotazy se obraťte na vedení školy.

Emaily na vedení školy:

Ředitel školy: reditel@gymnaziumzatec.cz
Zástupkyně ředitele: zastupce@gymnaziumzatec.cz
Oficiální email školy: info@gymnaziumzatec.czAdresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

mail.gymnaziumzatec.cz
</> with by Filip Urban