Přijímací řízení

Výsledky pro školní rok 2017-2018

Výsledky přijímacího řízení pro přijetí do prvního ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2017-2018 - druhé kolo ve formátu .pdf

Výsledky přijímacího řízení pro přijetí do prvního ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2017-2018 ve formátu .pdf

Výsledky přijímacího řízení pro přijetí do prvního ročníku osmiletého studia pro školní rok 2017-2018 ve formátu .pdf


Informace pro přijímání

Jednotná přijímací zkouška 2017

Výtah ze školského zákona přijímací řízení 2017

Kritéria přijímacího řízení a stanovení počtu přijímaných uchazečů pro přijetí do prvního ročníku čtyřletého gymnázia ve formátu pdf

Kritéria přijímacího řízení a stanovení počtu přijímaných uchazečů pro přijetí do prvního ročníku osmiletého gymnázia ve formátu pdf

Časový rozvrh konání testů (jednotné zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2016/2017

Časový rozvrh konání testů (jednotné zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2016/2017 – 1. a 2. náhradní termín jednotné zkoušky

S jakýmikoliv dotazy se obraťte na vedení školy.

Emaily na vedení školy:

Ředitel školy: reditel@gymnaziumzatec.cz
Zástupkyně ředitele: zastupce@gymnaziumzatec.cz
Oficiální email školy: info@gymnaziumzatec.cz

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

mail.gymnaziumzatec.cz
</> with by Filip Urban