Třídní schůzky

Jsou jedním z nástrojů pro komunikaci mezi školou a rodiči. Slouží ke spolupráci mezi rodičovskou veřejností a školou. Jsou nástrojem pro předání informací o prospěchu a chování žáků, stejně tak slouží i k projednávání různých záležitostí, vznikajících v rámci běžného chodu školy. Partnerem vedení školy je SRPGŽ, které je tvořeno zákonnými zástupci žáků.

Termíny ve školním roce 2018/2019:

- 14. 11. 2018 třídní schůzky od 16:30 do 18:00 - výsledky za 1. čtvrtletí

- 10. 4. 2019 třídní schůzky od 16:30 do 18:00 - výsledky za 3. čtvrtletíJednotlivé třídy zastupují dále uvedené dámy a pánové:

Třída Zástupce
prima p.
sekunda p. Čížková
tercie p. Richtářová
kvarta p. Legutková
kvinta p. Hrádková
sexta p. Horník
septima p. Holá
oktáva p. Grafnetrová
I. ročník p.
II. ročník p. Kdolská
III. ročník p. Kolářová
IV. ročník p. Filková


Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

mail.gymnaziumzatec.cz
</> with by Filip Urban