Třídní schůzky

Jsou jedním z nástrojů pro komunikaci mezi školou a rodiči. Slouží ke spolupráci mezi rodičovskou veřejností a školou. Jsou nástrojem pro předání informací o prospěchu a chování žáků, stejně tak slouží i k projednávání různých záležitostí, vznikajících v rámci běžného chodu školy. Partnerem vedení školy je SRPGŽ, které je tvořeno zákonnými zástupci žáků.

Termíny ve školním roce 2017/2018:

- 15. 11. 2017 třídní schůzky v 16.30 - 18.00 hod. - výsledky za 1. čtvrtletí

- 11. 4. 2018 třídní schůzky v 16.30 - 18.00 hod. - výsledky za 3. čtvrtletíJednotlivé třídy zastupují dále uvedené dámy a pánové:

Třída Zástupce
prima p. Čížková
sekunda p. Richtářová
tercie p. Legutková
kvarta p. Hrádková
kvinta p. Horník
sexta p. Holá
septima p. Grafnetrová
oktáva p. Voráč
I. ročník p. Kdolská
II. ročník p. Kolářová
III. ročník p. Filková
IV. ročník p. Šmejcová


Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

mail.gymnaziumzatec.cz
</> with by Filip Urban