Třídní schůzky

Jsou jedním z nástrojů pro komunikaci mezi školou a rodiči. Slouží ke spolupráci mezi rodičovskou veřejností a školou. Jsou nástrojem pro předání informací o prospěchu a chování žáků, stejně tak slouží i k projednávání různých záležitostí, vznikajících v rámci běžného chodu školy. Partnerem vedení školy je SRPGŽ, které je tvořeno zákonnými zástupci žáků.

Termíny ve školním roce 2019/2020:

- 20. 11. 2019 třídní schůzky od 16:30 do 18:00 - výsledky za 1. čtvrtletí

- 8. 4. 2020 třídní schůzky od 16:30 do 18:00 - výsledky za 3. čtvrtletíJednotlivé třídy zastupují dále uvedené dámy a pánové:

Třída Zástupce
prima p. Chytilová Petra
sekunda p. Kuneš Miroslav
tercie p. Čížková Martina
kvarta p. Richtářová Veronika
kvinta p. Frýbová Lada
sexta p. Hrádková Radka
septima p. Horník Pavel
oktáva p. Strasserová Andrea
I. ročník p. Minaříková Lenka
II. ročník p. Rodová Kamila
III. ročník p. Kdolská Petra
IV. ročník p. Kolářová Martina

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

mail.gymnaziumzatec.cz

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban