Třídní schůzky

Jsou jedním z nástrojů pro komunikaci mezi školou a rodiči. Slouží ke spolupráci mezi rodičovskou veřejností a školou. Jsou nástrojem pro předání informací o prospěchu a chování žáků, stejně tak slouží i k projednávání různých záležitostí, vznikajících v rámci běžného chodu školy. Partnerem vedení školy je SRPGŽ, které je tvořeno zákonnými zástupci žáků.

Termíny ve školním roce 2019/2020:Jednotlivé třídy zastupují dále uvedené dámy a pánové:

Třída Zástupce
prima p.
sekunda p. Kuneš
tercie p. Čížková
kvarta p. Richtářová
kvinta p. Legutková
sexta p. Hrádková
septima p. Horník
oktáva p. Holá
I. ročník p.
II. ročník p. Rodová
III. ročník p. Kdolská
IV. ročník p. Kolářová


Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

mail.gymnaziumzatec.cz
</> with by Filip Urban