Třídní schůzky

Jsou jedním z nástrojů pro komunikaci mezi školou a rodiči. Slouží ke spolupráci mezi rodičovskou veřejností a školou. Jsou nástrojem pro předání informací o prospěchu a chování žáků, stejně tak slouží i k projednávání různých záležitostí, vznikajících v rámci běžného chodu školy. Partnerem vedení školy je SRPŠ, které je tvořeno zákonnými zástupci žáků.

Termíny ve školním roce 2016/2017:

16.11. 2016 - třídní schůzky v 16.30 - 18.00 hod. - výsledky za 1. čtvrtletí

12.04. 2017 - třídní schůzky v 16.30 - 18.00 hod. - výsledky za 3. čtvrtletíJednotlivé třídy zastupují dále uvedené dámy a pánové:

Třída Zástupce
prima p. Richtářová
sekunda p. Legutková
tercie p. Hrádková
kvarta p. Horník
kvinta p. Holá
sexta p. Grafnetrová
septima p. Voráč
oktáva p. Krákorová
I. ročník p. Kolářová
II. ročník p. Kalitová
III. ročník p. Šmejcová
IV. ročník p. Kochová

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

</> with by Filip Urban