Návrat do sekce

Seznam učebnic - sekunda

Český jazyk a literatura

Fyzika

nakl. Fraus, K. Rauner a kol.: Fyzika 6 – 9

Zeměpis

Zeměpis světa 1, M.Holeček atd., Nakladatelství české geogerafické společnosti

Dějepis

Dějiny středověku a raný novověk, H.Mandelová atd., Dialog Liberec

Přírodopis

Přírodopis pro 7.ročník ZŠ 1 + 2 – botanika, SPN

Občanská výchova

Občanská výchova pro 7.ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Nakladatelství Olomouc

Anglický jazyk

New Challenges 2 – nakl. Paerson

Matematika

Herman a kol. Nakladatelství- Prometheus IČMF

Chemie

Základy chemie 1, P.Beneš atd., Fortuna Praha


Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

mail.gymnaziumzatec.cz
</> with by Filip Urban