Návrat do sekce

Seznam učebnic - tercie

Český jazyk a literatura

Český jazyk pro ZŠ - Fraus ,pracovní sešit Fraus, Čítanka pro ZŠ - Alter

Fyzika

nakl. Fraus, K. Rauner a kol.: Fyzika 6 – 9

Zeměpis

Holeček, Jánský a kol. - Zeměpis světa 2, ČGS

Dějepis

Mandelová a kol - Dějiny novověku, Dialog Liberec

Biologie

Černík, martinec a kol. - Přírodopis 3, SPN

Občanská výchova

OV pro 8.ročník ZŠ, Olomouc

Anglický jazyk

New Challenges 3 – nakl. Paerson

Matematika

Herman a kol. Nakladatelství- Prometheus IČMF

Chemie

Beneš, Pumpr, Banýr - Základy chemie 2, Fortuna

Němčina

Prima – 1. díl, nakl. Fraus

Ruština

Поехали – rychlý start, nakl. Klett


Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

mail.gymnaziumzatec.cz
</> with by Filip Urban