Návrat do sekce

Volba školské rady

Výsledky volby do Školské rady při Gymnáziu v Žatci ve formátu .pdf
Informace pro zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky ve formátu .pdf
Seznam kandidujících do školské rady ve formátu .pdf


Jmenování volební komise

V souladu s čl. III. Odst. 2. Volebního Řádu pro volby do Školské rady, vydaného Radou Ústeckého kraje usnesením č. 42/108R/2012 ze dne 11.7.2012 jmenuji volební komisi ve složení:

Mgr. Jaroslava Raganová - předseda komise
Mgr. Stanislava Hafnerová - člen komise
Ing. Jana Sekretová - člen komiseV Žatci dne 20.9. 2017

PaedDr. Miroslav Řebíček
ředitel školy


Harmonogram voleb do školské rady

Příprava a průběh voleb se řídí podle volebního řádu vydaného RÚK dne 11.7.2012 usn.: 42/108R/2012

ředitel:

zveřejní harmonogram voleb do ŠR (informace dle § 5 volebního řádu) - 20.9.2017
projedná na provozní poradě problematiku voleb do školské rady (ŠR) - 20.9.2017
jmenuje volební komisi - 20.9.2017
určí způsob a lhůtu pro podávání návrhů kandidátů za členy ŠR a zveřejní na veřejně přístupném místě a dálkovým přístupem - 27.9.2017
lhůta pro podávání písemných návrhů kandidátů do ŠR je stanovena – zahájeno první kolo voleb - od 11.10. do 25.10. 2017
zveřejní na veřejně přístupném místě a dálkovým přístupem
volební listiny připravené volební komisí - od 1.11. do 15. 11. 2017
volby do ŠR druhé kolo - 15.11.2017
zveřejní výsledky voleb ihned po skončení druhého kola voleb - 16.11. 2017
sdělí písemně zvoleným členům školské rady výsledek volby
(pedagogičtí pracovníci)
zveřejní výsledky voleb ihned po skončení druhého kola voleb - 16.11. 2017
sdělí písemně zvoleným členům školské rady výsledek volby
(zákonní zástupci žáků a zletilí žáci)

volební komise:

• zahájí první kolo voleb – příjem návrhů kandidátů do ŠR
• získá písemné souhlasy nominovaných pro druhé kolo voleb
• sestaví z obdržených návrhů volební listiny kandidátů pro obě sekce voleb
• připraví ve spolupráci se sekretariátem školy volební lístky, urnu, volební místnost
• připraví informaci pro oprávněné voliče pro úpravu lístků
• zpracuje výsledky druhého kola voleb a vyhotoví protokol o průběhu voleb

termíny:

• projednání na poradě - 20.9.2017
• jmenování volební komise - 20.9.2017
• zahájení práce volební komise - 20.9.2017
• první kolo – návrhy kandidátů do ŠR – příjem návrhů - od 11.10. do 25.10. 2017
• zveřejnění volebních listin - od 1.11. do 15. 11. 2017
• volby do školské rady v sekci pedagogičtí pracovníci školy - 15.11.2017
• volby do školské rady v sekci zástupci a zletilí žáci - 15.11.2017
• zveřejnění výsledků voleb - 16.11.2017

V Žatci dne 20.9. 2017
PaedDr. Miroslav Řebíček
ředitel školy

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

mail.gymnaziumzatec.cz

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban