Návrat do sekce

Volba do Školské rady

- funkční období 2020-2023

Informace pro zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky ve formátu .doc

Seznam kandidujících a výsledky voleb budou průběžně zveřejňovány


Jmenování volební komise

V souladu s volebním řádem vydaným RÚK dne 3.10.2018 usn.: 055/50R/2018 jmenuji volební komisi ve složení:

Mgr. Jaroslava Raganová - předseda komise
Mgr. Stanislava Hafnerová - člen komise

V Žatci dne 15.9.2020
PaedDr. Miroslav Řebíček
ředitel školy


Harmonogram voleb do Školské rady 2020

Příprava a průběh voleb se řídí podle volebního řádu vydaného RÚK dne 3.10.2018 usn.: 055/50R/2018.

ředitel:


volební komise:


termíny:


První kolo voleb


Druhé kolo volebV Žatci dne 9.9. 2020
PaedDr. Miroslav Řebíček
ředitel školy

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

outlook.office365.com

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban