(rozvrh platný od 1.9.2017)

Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace  1R  (Brožovská Alena)

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 
P
o

 

TH
Bro
(32)

GEO
Bla
(6)

ANJ (AJ3)
Kli
(3)

MAT
Bro
(23)

NEJ (NJ1)
Kub
(11)

ČJL
BaP
(41)

CHE
Rei
(34)

 

TEV (Dív)
Řeb
(POS)

TEV (Dív)
Řeb
(POS)

     

ANJ (AJ1)
Bro
(5)

NEJ (NJ2)
Víz
(47)

ANJ (AJ2)
Chm
(20)

NEJ (NJ3)
Zaj
(49)

 
Ú
t

 

TEV (Chl)
BaP
(TV)

TEV (Chl)
BaP
(TV)

ANJ (AJ3)
Kli
(3)

NEJ (NJ1)
Kub
(11)

DEJ
Bot
(32)

ČJL
BaP
(41)

GEO
Bla
(6)

           

ANJ (AJ1)
Bro
(5)

NEJ (NJ2)
Víz
(47)

ANJ (AJ2)
Chm
(20)

NEJ (NJ3)
Zaj
(49)

 
S
t

 

 

ANJ (AJ3)
Kli
(5)

FYZ
Sek
(31)

MAT
Bro
(34)

ZSV
Řeb
(51)

BIO
Rei
(6)

NEJ (NJ1)
Kub
(11)

 

INF
Sek
(23)

INF
Sek
(23)

     

ANJ (AJ1)
Bro
(3)

NEJ (NJ2)
Víz
(47)

ANJ (AJ2)
Chm
(20)

NEJ (NJ3)
Zaj
(49)

 
Č
t

 

 

DEJ
Bot
(32)

ANJ (AJ3)
Kli
(3)

CHE
Rei
(14)

ČJL
BaP
(41)

NEJ (NJ1)
Kub
(11)

MAT
Bro
(34)

 

HUV (HV)
Urb
(AULA)

HUV (HV)
Urb
(AULA)

     

ANJ (AJ1)
Bro
(5)

NEJ (NJ2)
Víz
(47)

VYV (VV)
Zit
(PAV1)

VYV (VV)
Zit
(PAV1)

ANJ (AJ2)
Chm
(20)

NEJ (NJ3)
Zaj
(49)

 
P
á

 

 

ZSV
Řeb
(51)

BIO
Rei
(6)

MAT
Bro
(32)

ČJL
BaP
(41)

CHE
Rei
(6)

FYZ
Sek
(31)

           

Zpracováno v systému Bakaláři