(rozvrh platný od 3.9.2018)

Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace  2R  (Brožovská Alena)

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 
P
o

 

 

DEJ
Bot
(23)

GEO
Bla
(23)

ČJL
BaP
(41)

FYZ
Zim
(31)

NEJ (NJ3)
Chm
(20)

MAT
Bro
(34)

 

ANJ (AJ1)
Bro
(5)

ANJ (AJ1)
Bro
(5)

     

NEJ (NJ1)
Zaj
(49)

ANJ (AJ2)
Hro
(20)

ANJ (AJ2)
Hro
(20)

NEJ (NJ2)
Víz
(47)

ANJ (AJ3)
Kli
(3)

ANJ (AJ3)
Kli
(3)

 
Ú
t

 

TH
Bro
(20)

BIO
Rei
(31)

GEO
Bla
(31)

HUV (HV)
Urb
(AULA)

HUV (HV)
Urb
(AULA)

ANJ (AJ1)
Bro
(5)

MAT
Bro
(32)

 

ZSV
Haf
(51)

       

ANJ (AJ2)
Hro
(20)

VYV (VV)
Zit
(PAV2)

VYV (VV)
Zit
(PAV1)

ANJ (AJ3)
Kli
(3)

 
S
t

 

 

MAT
Bro
(23)

CHE
Rei
(14)

BIO
Rei
(6)

FYZ
Zim
(34)

ČJL
BaP
(41)

DEJ
Bot
(38)

 

TEV (Chl)
BaP
(TV)

TEV (Chl)
BaP
(POS)

     

TEV (Dív)
Řeb
(POS)

TEV (Dív)
Řeb
(TV)

 
Č
t

 

 

CHE
Rei
(31)

ANJ (AJ1)
Bro
(5)

ZSV
Haf
(51)

INF
Sla
(23)

FYZ
Zim
(31)

NEJ (NJ3)
Chm
(20)

           

ANJ (AJ2)
Hro
(20)

NEJ (NJ1)
Zaj
(49)

ANJ (AJ3)
Kli
(3)

NEJ (NJ2)
Víz
(47)

 
P
á

 

 

BIO
Rei
(32)

MAT
Bro
(34)

ČJL
BaP
(38)

ČJL
BaP
(41)

DEJ
Bot
(51)

NEJ (NJ3)
Chm
(20)

           

NEJ (NJ1)
Zaj
(49)

NEJ (NJ2)
Víz
(47)

Zpracováno v systému Bakaláři