Adaptační kurz

Ve dnech 15. – 17. 9. 2021 proběhne pro studenty nastupujících ročníků – tj. PRIMY a 1. ROČNÍKU a také pro studenty KVINTY v areálu firmy Cafex v Rakovníku adaptační kurz. Základní náplní akce, které se zúčastní třídní učitelé, výchovný poradce a metodik prevence, je přispět k formování a harmonizaci třídních kolektivů.

Kurzovné pro studenty činí 1400,- Kč, vyberou třídní učitelé (v ceně je celodenní strava, ubytování, výukové prostory, sportovní hala a venkovní sportoviště). Předpokládaný odjezd do Rakovníka je 15.9.2021 ve 13:00 hod. od budovy školy.

Doporučený seznam věcí: sportovní obuv, sport. oblečení, nepromokavá bunda, věci osobní hygieny, popř. léky. Bližší informace týkající se kurzu poskytnou třídní učitelé.

Skip to content