Beseda s pamětníkem tzv. „železné opony

Dne 7. 11. 2022 proběhlo v aule našeho gymnázia setkání s p. Ctiborem Šindarem 

 Tato beseda s pamětníkem poválečné polarizace světa byla určena studentům dvou závěrečných ročníků, kteří navštěvují volitelný předmět seminář ze ZSV a zájemcům z řad pedagogického sboru. První část setkání  byla  především připomínkou  pohnutých osudů celé rodiny Šindarových, kteří za velmi dramatických okolností uskutečnili ilegální přechod přes hranice tzv. železné opony. 

  Druhá část vyprávění p. Šindara byla zaměřena na pobyt rodiny Šindarových ve Venezuele a na současnost této latinskoamerické země.   

Do přípravy celé akce  byli zapojeni také studenti maturitních ročníků Tereza Kusáková a Jakub Schmidt, kteří svým kolegům připravili krátké úvodní prezentace k probíraným problematikám.  

Skip to content