Bremenhaven/Německo 2023

31. 3. 2023 se konala první schůzka týmu Bremerhaven 2023. Tým tvoří 16 studentů z 1. a 2. ročníku a kvinty a sexty.

Návštěva z Bremerhavenu na žateckém gymnáziu 

Ve dnech 12.6.-15.6. přivítalo Gymnázium v Žatci skupinu třinácti studentů a dvě vyučující z německého města Bremerhaven v rámci projektu Erasmus +. Tématem projektu je ekologie a udržitelnost. 

První den proběhlo seznámení české a německé skupiny v aule gymnázia, kde si studenti navzájem přestavili své školy a hráli spoustu zábavných seznamovacích her. Následovala práce v chemické laboratoři. Žáci provedli experiment na zjištění množství bílkovin ve vzorcích potravin a pokus s bioluminiscenční schopností jasanu. Odpoledne žatečtí studenti ukázali Němcům památky v Žatci. 

Druhý den odjeli na exkurzi do Prahy, kde jim žáci gymnázia představili krásy a pamětihodnosti našeho hlavního města. 

Třetí den následovala výtvarná činnost, při které se studenti snažili zachytit problém odpadků v mořích. Poté odjeli vlakem do Deštnice a zde navštívili revír Evik. Lesem je se svým výkladem provázel pan Ing. Jaroslav Černaj, z organizace Lesy ČR. Den byl ukončen společnou večeří. 

Ve čtvrtek ráno německá skupina odjela zpět do Bremerhavenu. Návštěva se všem líbila a vyučující i studenti byli nadšení.

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska však představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost

Studenti žateckého gymnázia v německém Bremerhavenu

V pondělí 25.9.2023 navštívilo 16 studentů Gymnázia v Žatci žáky německého gymnázia Wesermünde ve městě Bremerhaven v rámci projektu Erasmus+. Tématem návštěvy byla udržitelnost a ekologie.

Druhý den začínal společnou procházkou městem, kde němečtí studenti ukazovali Čechům tamější památky, následovala poznávací plavba lodí přístavem. Poté odjeli na pobřeží, kde se zabývali problematikou odpadu v mořích.

V dalších dnech studenti vyráběli krém bez mikroplastů v laboratoři zdejší školy. Odpoledne žatečtí studenti navštívili Klimahaus, kde měli možnost poznat odlišná klimatická prostředí.

Kromě jiného se také snažili přetvořit staré věci v nové, v učebně výtvarné výchovy vytvořili například kabelku z gramofonových desek. Poté následovala přednáška a exkurze ve výzkumném institutu, který se zabývá výrobou udržitelné energie.

V pátek 29.9.2023 odjeli žatečtí studenti zpět do České republiky. Celá návštěva probíhala v přátelském duchu a všichni odjížděli spokojení.

Článek Bremerhaven – D

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska však představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.

Prezentace programu Erasmus pro mladší spolužáky, kteří se budou zapojovat do projektu v příštím roce.

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska však představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.

Skip to content