CERTAMEN LATINVM

V rámci semináře z latiny jsme se zapojili do olympiády Certamen Latinum. Studenti překládali upravený latinský text De amicitia (O přátelství) a zjistili tak, že „Pokud najdeš pravého přítele, bude tvůj život šťastný.“ V dalších úkolech se museli popasovat s otázkami z lingvistiky, literatury, filozofie či mytologie.  

Do zemského kola úspěšně postupují Tomáš Hrdina a Viktor Verner.  

Gratulationem facimus! 

Skip to content