Český jazyk

„Čeština je krásná řeč. Ona má obrovskou plejádu slov pro obyčejný věci. Třeba kulaťoučké jablíčko. To neřeknete jinou řečí. Angličan musí říct “a litte round apple“, malé kulaté jablko…. Tomu přece chybí barva i vůně.“                                                                                                                           Jan Werich

Úvod

Oficiální charakteristiku předmětu najdete v ŠVP. 

Pokud bychom měli shrnout naše cíle v českém jazyce a literatuře, jsou čtyři: 

 1. Umět mluvit a vystupovat na veřejnosti. 
 2. Umět psát bez pravopisných chyb a s ohledem na komunikační situaci. 
 3. Rozumět literárnímu textu a užít si jej. 
 4. Získat základní poznatky o českém jazyce a literatuře. 

    Učebny

    Předmět český jazyk a literatura se primárně vyučuje v učebnách č. 38 a 41.  

    Učebna č. 38 je zaměřena na výuku mluvnice a slohu, proto jsou součástí její výbavy základní jazykové příručky (Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny a další), s nimiž žáci během výuky pracují. 

    Učebna č. 41 slouží především k výuce literatury, proto je vybavena knihovnou se zaměřením na četbu pro žáky nižšího gymnázia. Lze v ní realizovat čtenářské dílny, ke kterým je využíván prostor s kobercem, křesly a podsedáky. 

    Učební plán

    Aktuální učební plán je k nahlédnutí ve Školním vzdělávacím programu. 

    Předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících v různé časové dotaci (4-5 hodin týdně, přičemž jedna hodina je vždy půlená). Ve 4. ročníku/oktávě je možné si vybrat literární seminář. 

    Exkurze 

    Český jazyk a literatura má vypracovaný plán exkurzí, jehož součástí je návštěva Městské knihovny v Žatci, prohlídka Národního divadla, areálu Vyšehrad a Slavína.  

    Některé exkurze jsou realizovány v rámci mezipředmětových vztahů s vyučujícími dějepisu (například Pražský hrad, královská cesta). 

    Soutěže a olympiády

    Pravidelně se zúčastňujeme Olympiády v českém jazyce, v níž dosahujeme pěkná umístění. Ve školním roce 2020/2021 tři žákyně vyššího gymnázia postoupily do krajského kola, z něhož žákyně sexty postoupila do celostátního kola, které se umístila na vynikajícím 3. místě. 

    www.talentovani.cz/olympiada-v-ceskem-jazyce

    Dále se účastníme literárních soutěží dle aktuální nabídky. 

    Ročníkové práce

    Součástí výuky v septimě a 3. ročníku je také Ročníková práce. Studenti si mohou vybrat téma a vedoucího své ročníkové práce právě v tomto oboru, jako například: 

    2020/2021 

    Nicole Alexis Fürbachová – Neverbální komunikace (postup do SOČ, 2. místo v krajském kole) 

    2021/2022 

    Barbora Brabcová – Jazyk v knihách aneb čtenářské preference

    Jakub Schmidt – Kritické myšlení u středoškoláků na pozadí fake news

    Učebnice, které používáme

    Nižší gymnázium pracuje s moderními učebnicemi nakladatelství Fraus. 

    Vyšší gymnázium využívá učebnice nakladatelství Didaktis, které zohledňují požadavky maturitní zkoušky. 

    Vyučující

    Mgr. Pavel Baroch

    pedagog

    Mgr. Miluše Botková

    pedagog

    Mgr. Zuzana Honsová

    pedagog

    Mgr. Kamila Kuffová

    pedagog

     kuffova@gymnaziumzatec.cz

    kabinet č. 39

    Fotogalerie

    Skip to content