Chemie má novou laboratoř a učebnu

Gymnazisté v Žatci se díky kraji a městu mohou těšit do nových učeben a laboratoří pro výuku chemie

 

Ústecký kraj jako zřizovatel školy investoval do rekonstrukce starých učeben a laboratoří chemie 6 milionů korun, město Žatec přispělo další 2 miliony korun. Nové učebny a laboratoře si dnes prohlédli a slavnostně otevřeli Radim Laibl, starosta města a krajský radní, a Jindra Zalabáková, krajská radní pro školství, mládež a sport.

Rekonstrukce byla součástí investiční akce, která probíhala od roku 2019. Během ní byly postupně zrekonstruovány a obnoveny laboratoře biologie, fyziky a nyní laboratoř, přípravna a učebna pro výuku chemie. Investovaná částka činila celkem 8 milionů korun, Ústecký kraj uhradil náklady na odborné vybavení učeben a informační technologie, město Žatec pak veškeré stavební úpravy.

Krajská radní pro školství Jindra Zalabáková kvitovala kvalitní prostředí pro výuku žáků: „Chceme pro žáky to nejlepší možné prostředí a vybavení, aby k chemii, která je tolik důležitá právě v našem regionu, nacházeli cestu, která je bude nejen vzdělávat, ale i bavit.“ Starosta města a krajský radní Radim Laibl pak ocenil také skloubení modernizace výukových prostor v budově žateckého gymnázia: „V historicky cenné budově z roku 1903 se podařilo skloubit architektoniku s moderními požadavky na výuku a to je naším společným cílem. Mám radost z toho, že se to vše podařilo.“

Radost z úspěšného projektu neskrýval ani ředitel žateckého gymnázia Miroslav Řebíček, který předal krajské radní květinu a provedl všechny přítomné zrekonstruovanými prostory

Skip to content