Dobrovolnictví v domově pro seniory

Ve čtvrtek 25.5.2023 uspořádala skupina šesti studentů SEXTY Gymnázia v Žatci zábavné odpoledne strávené v žateckém domově pro seniory v rámci projektu „Dobrovolnictví“ v předmětu Základy společenských věd. Účastníci měli možnost si zahrát studenty vybrané hry – AZ–kvíz, Hádej, kdo jsem a „Poznej písničku“. Na základě reakcí, názorů i spolupráce seniorů se studenty se akce vydařila. 

Skip to content