Ekologický kurz tercie v Českosaském Švýcarsku 17. – 19. 4. 2023

Již ve škole před odjezdem byli studenti seznámeni s problematikou lesních požárů, shlédli fotky a videa a dozvěděli se odborné informace o požárech a o průběhu loňského požáru v Českosaském Švýcarsku.  Vzhledem k ubytování ve vsi Mezná, kam požár došel, mohli studenti vliv požáru na krajinu sledovat zblízka. Jedno dopoledne proběhla vycházka s odborným průvodcem ze správy národního parku ČSŠ, kde se studenti dozvěděli řadu podrobností o boji s požárem i o dalších opatřeních nutných pro zpřístupnění oblasti. Na vycházce také sledovali, jaké organizmy jako první kolonizují shořelé části krajiny. Při dalších vycházkách srovnávali vzhled míst nezasažených, částečně zasažených i zcela shořelých. Navštívili také zážitkový areál s naučnou stezku (Rysí stezka), Pravčickou bránu a Divokou soutěsku. Prostřednictvím pracovních listů se studenti seznámili s geologií Českosaského Švýcarska, živočichy i rostlinami, které zde mohou potkat a s pravidly chování v národních parcích.

Vzhled krajiny po požáru donutil studenty k zamyšlení nad vztahem člověka k prostředí a k uvědomění si zodpovědnosti za vlastní chování. 

Skip to content