Erasmus+ a akreditace

Naše gymnázium patří mezi střední školy v ČR, které získaly velmi hodnotnou akreditaci mezinárodního programu Erasmus+.  

Proč máme takovou radost? Důvody jsou dva: 

  1. Znamená to pro nás pravidelné financování zahraničních mobilit v průběhu následujících 5 let (2023-2027).  Devět zapojených pedagogů může vycestovat se svými žáky na skupinové mobility do vybraných zemí (Itálie, Rakousko, Nizozemí, Francie, Německo). Dále se mohou pedagogové účastnit jazykových kurzů a také tzv. stínovaní na vybrané partnerské škole. 
  1. Naše žádost uspěla ve velké konkurenci. Jelikož jednou z priorit naší školy je zapojovat žáky a učitele do mezinárodních projektů mobilit a spolupráce, zpracovali jsme žádost, která zahrnovala plán pro uskutečnění našich cílů. Tímto chceme zkvalitnit a prohloubit komplexní vzdělávání na naší škole.   

Skupinová mobilita pro žáky

Vzdělávací mobilita jednotlivců

Sdílení pedagogických zkušeností

Skip to content