Erasmus+
Vzdělaný pedagog

Konverzace s rodilými mluvčími, prezentace nových učebních metod a setkání s kolegy z celé Evropy. Čtrnáct dní strávily kantorky žateckého gymnázia v německy mluvících zemích. V rámci projektu ERASMUS+ vyjely v létě na intenzivní kurzy do Řezna a Vídně, aby pak mohly nabyté zkušenosti zúročit ve středoškolské výuce. Erasmus se nakonec vydařil i vyučujícím angličtiny. Původně plánovaný program ve Velké Británii se sice nepodařilo uskutečnit, ale byl nahrazen výjezdem na Maltu

Gymnázium Žatec se úspěšně zúčastnilo výběrového řízení programu ERASMUS+, který podporuje výuku jazyků a jazykovou rozmanitost a získalo finanční podporu Evropské unie.

 

Program ERASMUS+
Klíčová akce Vzdělávací mobilita jednotlivců
Akce Mobilita
Aktivita Mobilita pracovníků škol
Výzva 2019
Číslo projektu 2019-1-CZ01-KA101-060330
Název projektu Vzdělaný pedagog – záruka kvalitního vzdělávání
Začátek projektu 1. září 2019
Konec projektu Projekt byl prodloužen na základě žádosti do 31.8.2022

 

Jednotlivé vzdělávací mobility se stanou součástí celoživotního vzdělávání našich učitelů. Během trvání projektu se vyučující budou díky finanční podpoře Evropské unie účastnit jazykově-metodologických a jazykových kurzů v šesti evropských zemích (Velká Británie, Irsko, Skotsko, Malta, Německo a Rakousko), kde se setkají s kolegy i z jiných zemí EU a ze světa.

Hlavním cílem projektu je průběžné zlepšování jazykových a metodologických kompetencí učitelů cizích jazyků. Učitelé budou nově získané poznatky a materiály využívat při své práci se studenty, a to jak v běžné výuce, tak i například při přípravě studentů na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky.

Kromě samotného profesního rozvoje učitelů je ambicí projektu také navázání nových mezinárodních kontaktů, výměna zkušeností se zahraničními pedagogy a porovnání vzdělávacích programů v českých školách s kurikuly v zahraničí.

Jak začlenit složitá společenská témata do výuky, i která slova používá německá mládež, se dozvěděly učitelky německého jazyka ze Žatce. Spolu s kolegy z Polska, Dánska nebo Afganistánu se totiž zúčastnily zajímavého zahraničního výjezdu. „Kromě toho, že učíme žáky, tak se musíme stále průběžně vzdělávat i my jako učitelé, proto jsem se rozhodla do Německa vydat,“ vysvětluje Jindřiška Víznerová, která absolvovala dvoutýdenní kurz na jazykové škole Horizonte v bavorském Řezně. „Hlavní přínos vidím v tom, že jsem se setkala s mnoha kolegy. Všichni máme určité zkušenosti, tím, že si je předáváme, tak pomáháme jeden druhému. Veškerá diskuse probíhá samozřejmě v němčině, což je taky moc fajn, jazyk je potřeba neustále oživovat,“ dodává pedagožka.

Začátkem září absolvovala podobný kurz v rakouské metropoli i její kolegyně. Actilingua Academy ve Vídni připravila pro hosty nabitý program, soustředila ho na přiblížení rakouské kultury, ale především na moderní výukové materiály. „Jsem ráda, že byl kurz zaměřený na nové technologie ve výuce. V současné době distanční výuky se tyhle metody totiž ukazují jako obzvlášť důležité,“ těší Máriu Zajícovou, která patří k nejzkušenějším pedagogům na žateckém gymnáziu.

Erasmus se nakonec vydařil i vyučujícím angličtiny. 

Téměř rok a půl čekali někteří učitelé z žateckého gymnázia, zda se jim podaří i přes covidová opatření vycestovat a splnit projekt Erasmus+, do kterého se přihlásili a který má za cíl poskytnout vyučujícím cizího jazyka přístup k moderním trendům ve výuce cizích jazyků.  Původně plánovaný program ve Velké Británii se sice nepodařilo uskutečnit, ale byl nahrazen výjezdem na Maltu. Alena Brožovská, Jana Krupková, Martin Kadeřávek a Lenka Kafková vyrazili na Maltu a Lenka Kafková ještě do Irska, tentokrát na čtrnáctidenní kurz obecné angličtiny. 

Program Erasmus+ umožňuje učitelům získat nové poznatky v oblasti metodologie, použití metody CLIL, při které se propojuje jazyková výchova s vyučovacím předmětem, dále pak využití počítačů a nových technologií ve výuce. Kurzy probíhaly formou vzdělávání v anglickém jazyce v délce jednoho nebo dvou týdnů. „Moderní svět klade vysoké nároky na znalosti cizích jazyků, proto mě kurz metody CLIL inspiroval k vedení některých hodin dějepisu v angličtině.“ dodává Martin Kadeřávek. 

Velká část programu je věnována vzájemné výměně zkušeností s učiteli z různých zemí Evropské Unie. Byla navázána nová přátelství jak s kolegy z České republiky, tak s učiteli z Polska, Litvy nebo Francie. 

V odpoledních hodinách se účastníci seznámili s kulturou a historií dané země.  

Jazykový pobyt v Londýně

Lenka Kafková a Kamila Kuffová absolvovaly týdenní jazykový kurz v Londýně. Díky projektu Erasmus+ si mohly zlepšovat alespoň pár dní svou angličtinu a zároveň po výuce poznávaly památky hlavního města Velké Británie. „Do hodin dějepisu se snažíme zařazovat metodu CLIL, takže jsme moc rády, že jsme si mohly alespoň trochu zlepšit svou slovní zásobu. Mile nás překvapil přístup vyučujících a vlastně i všech lidí, které jsme potkaly. Povzbuzovali nás, abychom se nestyděly mluvit. Byl to pro nás úžasný zážitek,“ prozradila Kamila Kuffová. Ve škole poznaly vyučující z Brazílie, Japonska, Dubaje a dovezly si nové didaktické metody do výuky. 

Fotogalerie

Skip to content