Erasmus+
Vzdělaný pedagog

Konverzace s rodilými mluvčími, prezentace nových učebních metod a setkání s kolegy z celé Evropy. Čtrnáct dní strávily kantorky žateckého gymnázia v německy mluvících zemích. V rámci projektu ERASMUS+ vyjely v létě na intenzivní kurzy do Řezna a Vídně, aby pak mohly nabyté zkušenosti zúročit ve středoškolské výuce.

Gymnázium Žatec se úspěšně zúčastnilo výběrového řízení programu ERASMUS+, který podporuje výuku jazyků a jazykovou rozmanitost a získalo finanční podporu Evropské unie.

 

Program ERASMUS+
Klíčová akce Vzdělávací mobilita jednotlivců
Akce Mobilita
Aktivita Mobilita pracovníků škol
Výzva 2019
Číslo projektu 2019-1-CZ01-KA101-060330
Název projektu Vzdělaný pedagog – záruka kvalitního vzdělávání
Začátek projektu 1. září 2019
Konec projektu 31. srpna 2021

 

Jednotlivé vzdělávací mobility se stanou součástí celoživotního vzdělávání našich učitelů. Během trvání projektu se vyučující budou díky finanční podpoře Evropské unie účastnit jazykově-metodologických a jazykových kurzů v šesti evropských zemích (Velká Británie, Irsko, Skotsko, Malta, Německo a Rakousko), kde se setkají s kolegy i z jiných zemí EU a ze světa.

Hlavním cílem projektu je průběžné zlepšování jazykových a metodologických kompetencí učitelů cizích jazyků. Učitelé budou nově získané poznatky a materiály využívat při své práci se studenty, a to jak v běžné výuce, tak i například při přípravě studentů na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky.

Kromě samotného profesního rozvoje učitelů je ambicí projektu také navázání nových mezinárodních kontaktů, výměna zkušeností se zahraničními pedagogy a porovnání vzdělávacích programů v českých školách s kurikuly v zahraničí.

Jak začlenit složitá společenská témata do výuky, i která slova používá německá mládež, se dozvěděly učitelky německého jazyka ze Žatce. Spolu s kolegy z Polska, Dánska nebo Afganistánu se totiž zúčastnily zajímavého zahraničního výjezdu. „Kromě toho, že učíme žáky, tak se musíme stále průběžně vzdělávat i my jako učitelé, proto jsem se rozhodla do Německa vydat,“ vysvětluje Jindřiška Víznerová, která absolvovala dvoutýdenní kurz na jazykové škole Horizonte v bavorském Řezně. „Hlavní přínos vidím v tom, že jsem se setkala s mnoha kolegy. Všichni máme určité zkušenosti, tím, že si je předáváme, tak pomáháme jeden druhému. Veškerá diskuse probíhá samozřejmě v němčině, což je taky moc fajn, jazyk je potřeba neustále oživovat,“ dodává pedagožka.

Začátkem září absolvovala podobný kurz v rakouské metropoli i její kolegyně. Actilingua Academy ve Vídni připravila pro hosty nabitý program, soustředila ho na přiblížení rakouské kultury, ale především na moderní výukové materiály. „Jsem ráda, že byl kurz zaměřený na nové technologie ve výuce. V současné době distanční výuky se tyhle metody totiž ukazují jako obzvlášť důležité,“ těší Máriu Zajícovou, která patří k nejzkušenějším pedagogům na žateckém gymnáziu.

Někteří kantoři zmíněné žatecké školy měli ale letos smůlu. Kvůli pandemii koronaviru se jejich plánovaný pobyt v anglofonních zemích neuskutečnil. Termíny přesunuli organizátoři na léto 2021. V příštím roce by se měli dočkat i žáci, odložený výjezd v rámci programu ERASMUS+ do Finska plánuje škola na září, následovat budou studentská setkání v Česku, Portugalsku a Německu.

Fotogalerie

Skip to content