Erasmus+

Gymnázium Žatec je zapojeno do mezinárodního projektu ERASMUS+ s názvem „Nachhaltigkeit als Standortfaktor – Erziehung zu nachhaltigem Handeln“ (My a udržitelný rozvoj – Mysli globálně, jednej lokálně), do kterého jsou zapojeny kromě naší školy také gymnázia Wesermünde Bremerhafen v Německu, Agrupamento de Escolas de Sao Joao da Talha v Portugalsku a Väinö Linnan Iukio Urjala ve Finsku, koordinátorem je pak německá škola.

Cílem projektu je vést žáky k pochopení globální dimenze lokálního jednání tak, aby byli schopni kriticky posuzovat své vlastní chování. Dalším z cílů je výchova k zodpovědnosti za vlastní životní prostor. V projektu je kladen důraz na rozvoj empatie, schopnost dorozumět se v mateřském a cizím jazyce a v neposlední řadě také na porozumění kulturním odlišnostem a podporu neformálního vzdělávání žáků a učitelů.

Věříme, že projekt se stane významným doplňkem vzdělávací nabídky naší školy žákům a učitelům v příštím dvouletém období.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

 

Název projektu: My a udržitelný rozvoj – Mysli globálně, jednej lokálně
Nachhaltigkeit als Standortfaktor – Erziehung zu nachhaltigem Handeln
Začátek projektu: 1. 11. 2019
Konec projektu: 31. 8. 2022
Doba trvání projektu: 23 měsíců
Financování projektu: z fondů Evropské unie
Druh projektu: Partnerství škol
Partnerská škola 1: Gymnasium Wesermünde Bremerhafen, Německo
Partnerská škola 2: Agrupamento de Escolas de Sao Joao da Talha, Portugalsko
Partnerská škola 3: Väinö Linnan lukio, Urjala, Finsko
Partnerská škola 4: Gymnázium Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace, Česko

AKTIVITY PROJEKTU

 

Aktivita C1 Krátkodobé setkání koordinátorů – Bremerhafen, Německo 11 – 2019
Aktivita C4 Krátkodobá výměna skupiny studentů – Urjala, Finsko 05 – 2020
Aktivita C3 Krátkodobá výměna skupiny studentů – Žatec, Česko 11 – 2020
Aktivita C5 Krátkodobá výměna skupiny studentů – Sao Joao da Talha, Portugalsko 03 – 2021
Aktivita C2 Krátkodobá výměna skupiny studentů a ukončení projektu – Bremerhafen, Německo 09 – 2021

PRŮBĚH A REALIZACE PROJEKTU

říjen 2019 

Prezentace projektu na webových stránkách školy – článek o projektu, vytvoření webových stránek projektu  

 

Prezentujeme obsah a cíle projektu všem učitelům školy na pracovní poradě 23. 10. 2019. Je vytvořen projektový tým.  

Instalace projektové nástěnky v prostorách školy. 

listopad 2019 

Aktivita C1: Setkání koordinátorů v Bremerhaven, Německo 

1. Koordinátoři se vzájemně seznámili a propracovali plán projektových aktivit. 

2. Prezentace programu, stanovení jednotlivých cílů. 

3. Setkání s ministrem kultury spolkové země Niedersachsen. 

4. Vzdělávání: školení k využití platformy eTwinning. 

5. Exkurze – „Klimahaus Bremerhaven“, prezentace důsledků klimatických změn. 

6. Vzdělávání: život v oblasti Severního moře –  „Wattenmeer

 

Na platformě eTwinning.net byl založen TwinSpace pro projekt https://twinspace.etwinning.net/98608 

listopad 2019 

 Novinový článek o projektu  – Niedersächsische Allgemeine  

prosinec 2019 – duben 2022  Práce na projektu byla ovlivněna vyhlášením mimořádných opatření vlády v souvislosti s koronavirem Covid 19 a probíhala na platformě eTwinning.net (fotografie, prezentace, videa), TwinSpace pro projekt https://twinspace.etwinning.net/98608. 
  Délka trvání projektu byla vzhledem k protipandemickým opatřením prodloužena do 31. 8. 2022.
leden 2020 – duben 2022 

Aktivity C2, C3, C5 byly z důvodu protipandemických opatření realizovány na platformě eTwinning.net.  

https://twinspace.etwinning.net/98608.
 

květen – červen 2022 

Aktivita C4 : Krátkodobá výměna skupiny studentů – Urjala, Finsko 

Studenti Žateckého gymnázia se zúčastnili výjezdu v projektu Erasmus+, který se konal v termínu 28. 5. – 3. 6. 2022 ve Finsku. Společně s našimi studenty se do projektu zapojili také žáci z Portugalska, Německa a Finska. Náplní pobytu bylo zkoumání kvality vody z Baltského moře. Vzorky se odebíraly na různých místech při cestě z města Turku na ostrov Seili, kde se následně zkoumaly v laboratoři University of Turku.  

Úkolem studentů bylo zjistit hladinu pH, obsah fosforu, kyslíku a množství mikroplastů. Cílem tohoto pobytu bylo získání nových informací o finské kultuře, přírodě a o tom, jak se chovat více ekologicky

Fotky Finsko

červen 2022  

 V červnu 2022 probíhala prezentace aktivity C4: 

– prezentace ve třídách pro žáky nižších ročníků (kvarta, tercie, kvinta, 1. ročník) 

– výstava koláží  fotografií z pobytu ve Finsku na nástěnce v prostorách školy 

– novinový článek o projektu – Žatecké noviny 

 

Skip to content