Feuersteinovo instrumentální obohacování (FIE)

Motto FIE:              Nechte mě chvilku…
                                Já si to rozmyslím!

Úvod

Výuka programu FIE se na našem gymnáziu realizuje od školního roku 2019/2020. V tomto školním roce se FIE učilo pouze jako dobrovolný předmět. 

Ve školním roce 2020/2021 jsme FIE začali vyučovat jako povinný předmět na nižším gymnáziu (prima – kvarta). FIE mají žáci v rozvrhu jednou týdně. 

Program je založen na cvičení „papír a tužka“ v několika instrumentech – pracovních sešitech. Každý instrument je zaměřen na specifický kognitivní deficit, sám je však určen k získávání mnoha dalších předpokladů učení.  

Předmět se sice známkuje, ale o známky zde vůbec nejde, proto všichni dostanou jedničku. Prioritou není dostat známku, ale naučit se učit se. 

Cíl programu

Cílem tohoto programu není vzájemné soutěžení a práce na rychlost, cílem je podporovat vnitřní motivaci žáků. Žáci se učí vytvářet si strategie, jsou stimulováni otázkami, učí se vzájemně sdílet myšlenky, respektovat se. Děti se zde nedělí na dobré, špatné, úspěšné, neúspěšné, je zde respektováno osobní tempo, osobní úhel pohledu. Tímto přístupem jsou děti vedeny k vzájemné toleranci. 

Učíme se vytvářet si strategie, systémovost. 

Nesoutěžíme. 

Nehodnotíme. 

Nesoudíme. 

Respektujeme osobní tempo. 

Respektujeme se vzájemně. 

Fotogalerie

Skip to content