Fyzika

„Co jeden muž nazývá Bohem, jiní to samé nazývají zákony fyziky.“

Nikola Tesla

Úvod

Fyzika je souhrn všech přírodních věd a nepochybně patří mezi nejobtížnější předměty na gymnáziu. To by Vás ale určitě nemělo odradit od jejího studia a chápání. Je to totiž jazyk, kterým se lidi snaží hovořit s přírodou. Už Albert Einstein kdysi řekl, že radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody.

Po absolvování studia fyziky na našem gymnáziu jsou studenti schopni zvládnout vysvětlení běžných fyzikálních jevů v přírodě a v praktickém životě. Zároveň jsou i dobře teoreticky připraveni k dalšímu studiu přírodovědných a technických oborů na vysokých školách a na přijímací řízení na lékařských fakultách.   

Učebny

Učebna fyziky se nachází v 1. patře naší budovy a je vybavena moderní výukovou technikou:

  • PC s připojením k internetu

  • Dataprojektor

  • Interaktivní tabule

Ve školním roce 2021-2022 došlo k rekonstrukci fyzikální laboratoře, která je umístěna hned vedle učebny a je vybavena měřícím systémem Neulog.

Učební plán

Na nižším gymnáziu se fyzika vyučuje od sekundy do kvarty dvě hodiny týdně. Na vyšším gymnáziu se v druhém ročníku, resp. sextě hodinová dotace navýší na 3 hodiny týdně.

Studenti v třetím ročníku si mohou dále své znalosti rozšiřovat v pravidelně vypisovaném fyzikálním semináři, který je zaměřen na laboratorní práce. V oktávě a 4. ročníku mohou potom studenti k přípravě na maturitu využít fyzikální seminář s 4 hodinovou týdenní dotací.

Škola dále nabízí kroužek pro žáky, kteří mají zájem o studium medicíny. Kroužek je zaměřen právě na přípravu studentů na přijímací zkoušky z fyziky na lékařských fakultách.

Exkurze a výzvy

Během každého školního roku pořádáme pro vybrané ročníky i exkurze s fyzikálním zaměřením, aby si naši studenti získané znalosti prohloubili a setkali se s nimi také v praxi a každodenním životě.

Pravidelně navštěvujeme:

Techmania Science Center Plzeň

IQ Landia Liberec

Planetárium Praha

Soutěže a olympiády

Studenti s vyšším zájmem o fyziku se mohou zúčastnit fyzikálních soutěží, jako jsou např.

Ročníkové práce

Součástí učebního plánu v septimě a 3. ročníku je také ročníková práce. Studenti, kteří mají zájem o matematiku a baví je, si mohou vybrat téma a vedoucího své ročníkové práce právě v tomto oboru. Žáci zpracovávají vybrané téma a velmi pravidelně alespoň jedna z prací postupuje do krajského kola SOČ.

2019/2020

Jakub Kuffa – Fyzika názorně

2020/2021

Ondřej Begy

2021/2022
Antonín Volavka: Teorie proudových motorů a výroba funkčního modelu
Markéta Jamborová: Expozice člověka zvuku

Učebnice, které používáme

Pro výuku matematiky využíváme tyto učebnice: 

Nižší gymnázium – nakladatelství Fraus – Fyzika 6-9 (učebnice poskytuje škola) 

Vyšší gymnázium – nakladatelství Prometheus – ucelená řada učebnic Fyzika pro gymnázia (doporučené učebnice)

Dále také využíváme online učebnice z webu www.realisticky.cz

Vyučující

Mgr. Alena Zimmermannová

pedagog

Mgr. Jaroslava Raganová

pedagog

Mgr. Eva Požárová

pedagog

Fotogalerie

Skip to content