Návrat do sekce

Biologie

Výuka biologie na Gymnáziu v Žatci

Biologie se vyučuje na víceletém gymnáziu od třídy primy až do třídy septimy, tedy plných sedm let. Na čtyřletém gymnáziu se učí od prvního do třetího ročníku. V oktávě a čtvrtém ročníku se vyučuje volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie, který je zaměřen na přípravu studentů k vysokoškolskému studiu biologie.

Na nižším gymnáziu se biologie vyučuje ve dvou hodinách týdně, laboratorní cvičení se zařazují nad rámec výuky, zhruba čtyřikrát do roka. Na vyšším gymnáziu (kvinta až septima, první až třetí ročník) je teoretická výuka dvě hodiny týdně. Laboratorní cvičení je zařazeno pouze ve třetím ročníku (septimě) a to jedenkrát za čtvrtletí. V závěrečných ročnících je možné laboratorní cvičení zařadit do výuky zmíněného semináře, který se vyučuje čtyři hodiny týdně.

Výuka probíhá ve specializované učebně biologie opatřené interaktivní tabulí SmartBoard, s vystavenými biologickými exponáty, které jsou i ve foyeru a slouží studentům k přípravě na vyučování. K tomuto účelu slouží i sbírky minerálů. Laboratorní cvičení probíhá v laboratoři biologie opatřené mikroskopy.

Při výuce používáme učebnice z nakladatelství Fortuna ze série BIOLOGIE PRO GYMNÁZIA. Autoři V. Kubišta, V. Kincl, J. Smrž, J. šmarda, J. Šlégr, I. Novotný; celkem 5 dílů.

Biologii na naší škole vyučují Mgr. Ota Blail, Mgr. Andrea Koníčková, Mgr. Tereza Oppelová a Mgr. Anna Reiningerová.

Každoročně zadáváme ve všech ročních biologickou olympiádu. Studenti 4. ročníku a oktávy jezdí na Dny otevřených dveří přírodovědně zaměřených fakult. Studenti též navštěvují atraktivní přednášky nebo zajímavá pracoviště, např. Transfúzní stanici Žatec.

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

outlook.office365.com

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban