Návrat do sekce

Chemie

Výuka chemie na Gymnáziu v Žatci

Chemie se vyučuje na víceletém gymnáziu od třídy sekundy až do třídy septimy. Na čtyřletém gymnáziu se učí od prvního do třetího ročníku. V oktávě a čtvrtém ročníku se vyučuje volitelný předmět Seminář a cvičení z chemie, který je zaměřen na přípravu studentů k vysokoškolskému studiu chemie.

Na nižším gymnáziu se chemie vyučuje ve dvou hodinách týdně, laboratorní cvičení se zařazují nad rámec výuky, zhruba čtyřikrát do roka. Na vyšším gymnáziu (kvinta až septima, první až třetí ročník) je teoretická výuka dvě hodiny týdně. Laboratorní cvičení je zařazeno pouze v 1. ročníku (kvintě) a to jedenkrát za čtvrtletí. V závěrečných ročnících je možné laboratorní cvičení zařadit do výuky zmíněného semináře, který se učí čtyři hodiny týdně.

Výuka probíhá v učebně chemie, která je vybavena interaktivní tabulí SMART BOARD s přístupem na internet. Laboratorní cvičení probíhá v samostatné laboratoři chemie, která je standardně vybavena. K vybavení patří přípravna chemikálií pro vyučující.

Učebnice, které používáme, jsou z ucelené řady autorů Mareček-Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia, 1. až 3. díl. Nakladatelství Olomouc, 1998-2000. Patří sem i Sbírka úloh a příkladů; a další cvičebnice. Na nižším gymnáziu používáme učebnice Základy chemie 1 a 2, Fortuna, a příslušné pracovní sešity.

Chemii na naší škole zajišťuje Mgr. Halina Vysopalová, Mgr. Andrea Koníčková a Mgr. Anna Reiningerová

Každoročně zadáváme ve všech ročních chemickou olympiádu, vzhledem k náročnosti zadávaných úloh vyšších kategorií se tradičně hlásí nejvíce studentů v nižších ročnících.

Další zajímavou akcí, kterou propagujeme, je Korespondenční Seminář Inspirovaný Chemickou Tematikou – KSICHT, pořádaný studenty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. S touto vysokou školou máme dobré vztahy, vyučující opakovaně absolvují Letní školu chemie o prázdninách, naši studenti jezdí na zajímavé přednášky pořádané touto školou a studenti 4. ročníku a oktávy jezdí spolu s vyučující na Dny otevřených dveří. V rámci Veletrhu VŠ, který naše škola pořádá během listopadu, tým asistentů z VŠCHT předvádí netradiční chemické pokusy, což je podnětné pro mnohé studenty.

Se studenty jezdíme na exkurze do chemických továren (Chemopetrol) nebo technologických provozů (Pivovar Žatec).

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

outlook.office365.com

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban