Návrat do sekce

Dějepis

Výuka dějepisu na Gymnáziu v Žatci

Předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v každém ročníku nižšího gymnázia.Na vyšším gymnáziu máme ve 2. ročníku a v sextě dějepis 3 hodiny týdně, v ostatních ročnících je časová dotace dvouhodinová.

Pro výuku dějepisu máme k dispozici odbornou učebnu vybavenou audiovizuální a počítačovou technikou, mapami a atlasy. K dispozici je také odborná literatura ve školní knihovně. Výuka je doplňována exkurzemi (Praha – Národní muzeum, Vyšehrad, Pražský hrad, Terezín, Lidice, regionální památky aj.) a spoluprací s Židovským muzeem v Praze, s muzeem v Žatci a s Křížovou vilou (expozice, aktuální výstavy, přednášky, procházky městem).

Studenti tercie a kvarty se každoročně zapojují do dějepisné olympiády a obvykle postupují až do krajského kola, tříčlenná družstva studentů vyššího gymnázia jezdí poměřit své znalosti z národních dějin na Dějepisnou soutěž studentů gymnázií ČR a SR do Chebu.

Zapojili jsme se do projektu Příběhy bezpráví (besedy s pamětníky) a zapůjčujeme si dějepisné putovní výstavy.

Učebnice:
Dějiny starověku, středověku, novověku, 20. století pro ZŠ a víceletá gymnázia z nakladatelství Dialog
Dějepis 1 - 4 pro gymnázia z nakladatelství SPN

Vyučující:
Mgr. Miluše Botková
Mgr. Stanislava Hafnerová
Mgr. Zuzana Honsová
Mgr. Kamila Kuffová

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

outlook.office365.com

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban