Návrat do sekce

Informatika a výpočetní technika

Výuka informatiky a výpočetní techniky na Gymnáziu v Žatci

Informatika a výpočetní technika se vyučuje jak na víceletém gymnáziu od třídy primy tak na čtyřletém gymnáziu od prvního ročníku. Týdenní dotace dle ŠVP od 1.9. 2017 jsou prima - kvarta 1 hodina týdně; kvinta, sexta, 1. - 2. ročník 2 hodiny týdně; septima, 3.ročník 1 hodina týdně; oktáva a 4. ročník si mohou volit seminář v časové dotaci 4 hodiny týdně

Výuka probíhá ve 2 učebnách vybavených 16 a 25 počítači, audiovizuální technikou, klasickou a sklokeramickou tabulí, data-projektorem. Žáci jsou rozděleni do skupin.

Vyučující:
Ing. Vladimír Mynařík
Ing. Jana Slabyhoudová

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

outlook.office365.com

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban