Zpět na aktivity školy za školní rok 2016/2017

Aktivity školy za listopad 2016/2017


.KROUŽEK ROBOTIKY

Na našem gymnáziu se od půlky listopadu 2016 začala scházet skupina nadšenců do stavebnice LEGO Mindstorms – což je programovatelná robotická stavebnice.

Kroužek se koná vždy v úterý od 16:00 do 18:00 hodin pod vedením Libora Kuffy a navštěvuje jej devět žáků z tercie a kvarty. Škola vlastní zatím čtyři robotické stavebnice. Reakce všech zúčastněných jsou velmi pozitivní, neboť si ve dvojicích a v jedné trojici již po druhém setkání sestavili a naprogramovali svého pojízdného robota. Kroužek neustrne jen na stavebnici Lego, ale je připraveno i jeho pokračování ve složitějším programování se stavebnicí Arduino.

K. Kuffová

KROUŽEK ROBOTIKY
KROUŽEK ROBOTIKY
.ŽATEČTÍ NA DĚJEPISNÉ SOUTĚŽI 2016

Tři žáci žateckého gymnázia, společně s paní profesorkou Kuffovou, odcestovali dne 23. listopadu směrem Cheb. I přes očividnou snahu Českých drah zabránit jim v tomto úmyslu, dorazili do města ještě téhož dne a následujícího rána již seděli v prostorné místnosti a vyplňovali test nazvaný Od diktatury k diktatuře, sestávající se z otázek zaměřených na období 1945 – 1948. O úspěšnosti jejich počínání lze polemizovat, ale jisté je, že po sečtení bodů skončil tým ve složení Jan Hänel, Barbora Kolářová a Vilém Pospíšil na 32. místě ze 75 gymnázií ČR a SR. Vzhledem k silné konkurenci, která je této soutěži vlastní, není to výsledek vůbec neúspěšný. Žáci ani pedagog navíc vůbec nepřišli domů s prázdnou, jejich dlouhodobá píle byla oceněna mnoha knižními tituly s dějepisnou tématikou, některé z nich budou velmi platné pro příští ročník soutěže, na kterém žatecké gymnázium určitě nebude chybět.

Vilém Pospíšil

.PŘÍRODOVĚDNÁ PŘEDNÁŠKA

Dne 24. 11. 2016 se na zdejším gymnáziu konala přednáška o kryptozoologii. Z přednesu, pod vedením RNDr. Pavly Robovské Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, se studenti kvinty a biologického semináře mohli dozvědět nové informace o mýtických stvořeních, jako jsou například: Yetti, Čupakabra, Megalodon nebo Lochneská příšera.

Přednáška se líbila a byla odměněna zaslouženým potleskem, a o tom, zda tyto bytosti existují už může každý polemizovat sám…

A. Kohoutová, M. Firmanová (oktáva)

.DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ NAVŠTÍVIL PŘEDNÁŠKU O FRANTIŠKU JOSEFOVI

Dne 10. listopadu jsme navštívili v rámci mimoškolních aktivit dějepisného semináře s paní profesorkou Hafnerovou přednášku v Křížově vile. Její thema bylo nazváno Vzpomínka na císaře, připomínala stoleté výročí od smrti Františka Josefa I. Přednášející byla PhDr. Milada Krausová, historička z žateckého musea.

Přednáška byla koncipována do dvou částí. V první z nich paní Krausová vykládala o Žatci v době císaře Františka Josefa, stručně o některých členech panovníkovy rodiny a jejich návštěvách Žatce. Její zajímavé povídání bylo doplněno obrázky promítanými pomocí dataprojektoru na plátno.

Ve druhé části si návštěvníci mohli prohlédnout několik hmotných artefaktů blízkých thematice přednášky, např. mapu Rakouska-Uherska z konce 19. století, knihy o Františku Josefovi či jeho manželce Sissi, nebo některé odznaky (popř. jejich kopie) a mince spojené s osobou předposledního Habsburka na českém trůně.

Přednáška mě celkem zaujala a mám v úmyslu ještě někdy plody práce paní Krausové (třeba opět v rámci dějepisného semináře) sesbírat.

Jan Hänel, jeden ze seminaristů

.OKRESNÍ KOLO PŘEBORU ŠKOL V ŠACHU

Ve čtvrtek 24. 11. 2016 se tři družstva naší školy zúčastnila okresního přeboru škol v šachu, který uspořádal Dům dětí a mládeže v Postoloprtech. Naši reprezentanti soutěžili v kategorii 6.  9. třída základních škol a příslušných ročníků gymnázií a kategorie 1. 4. ročníky středních škol. Za jedno družstvo školy mohlo nastoupit maximálně šest hráčů, přičemž do soutěže družstev se započítávaly body čtyř nejlepších. Každá kategorie se zároveň hrála jako turnaj jednotlivců.

Hrálo se 7 kol švýcarským systémem. Tempo hry bylo 2 X 15 minut podle pravidel FIDE pro rapid šach. Počet účastníků byl tradičně velký, celkem 53 hráčů, kteří vytvořili dohromady čtrnáct družstev. Přesto organizace turnaje byla na velmi vysoké úrovni. Přístup ke hře i chování mladých šachistů bylo příkladné.

V kategorii 6.  9. třída základních škol a příslušných ročníků gymnázií nastoupilo družstvo, jehož osu tvořili studenti primy. Příjemným překvapením byl výkon Jakuba Kuffy, který svými body přispěl nejvíce k třetímu místu. Ocenit je ale třeba i další členy tohoto družstva, kteří statečně bojovali až do posledního kola. Další body pro toto družstvo získal Tomáš Kassal, Barbora Belanová a Tereza Šípková. Jedná se o perspektivní a nadějné družstvo.

V kategorii 1.  4. ročníky středních škol jsme měli jako jediní dokonce dvě vyrovnaná družstva. Z pěti středních škol jsme obsadili druhé a třetí místo. O druhé místo se nejvíce zasloužili Bronislav Theuer, Filip Minařík a Jakub Herrmann. V druhém družstvu se nejvíce uplatnili Dominik Rathouský, Jan Veselý a Dominik Urbánek.

Tým z druhého místa v kategorii středních škol postupuje do krajského kola. Budou jej nejvíce tvořit žáci kvinty. K postupu blahopřejeme a upozorňujeme na vánoční turnaj v šachu na našem gymnáziu, kde si můžete změřit svůj um s našimi úspěšnými reprezentanty.

Vypracoval: Jan Hampejs

Okresní kolo přeboru škol v šachu
Okresní kolo přeboru škol v šachu
Okresní kolo přeboru škol v šachu
.VELETRH VŠ NA GYMNÁZIU ŽATEC

Dne 14. 11. 2016 proběhl na našem gymnáziu již pátý ročník akce s názvem Veletrh vysokých škol. Jejím cílem je prostřednictvím osobního kontaktu představit studentům především maturitních a 3. ročníků možnosti jejich pomaturitního studia. Na akci nakonec zavítalo 15 univerzit a vysokých škol. Již tradičně se představily VŠCHT Praha, ČVUT Praha, ČZU Praha, VŠE Praha, ZČU Plzeň, UJEP Ústí nad Labem, Univerzita obrany Brno, VŠ finanční a správní Most a VŠ obchodní Praha. Nově k nám zavítaly Univerzita Hradec Králové, Technická univerzita Liberec, Univerzita Pardubice a Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice. Své místo na akci našli i zástupci Policie ČR. Tradičně největší delegaci, s níž obsadili celou aulu, vyslala Univerzita J. E. Purkyně z Ústí nad Labem. Naopak se letos, po špatných zkušenostech s dopravou a počasím v minulém roce, omluvily vysoké školy z Moravy (vyjma již zmiňované Univerzity Obrany Brno). Veletrh navštívili nejen žáci žateckého gymnázia a OA Žatec, ale i z okolních škol celého regionu. Celková účast přesáhla dvě stovky návštěvníků. Pořadatel i zástupci univerzit a vysokých škol byli s průběhem akce spokojeni a rádi přislíbili účast i na dalším ročníku této akce.

M. Botková

Veletrh VŠ na Gymnáziu Žatec
Veletrh VŠ na Gymnáziu Žatec
Veletrh VŠ na Gymnáziu Žatec
.PODZIMNÍ TURNAJ V ŠACHU

Milovníci šachové hry z řad studentů žateckého gymnázia se sešli ve dnech 18. 10. až 8. 11. 2016, aby poměřili své síly na prvním turnaji v tomto školním roce. Tento turnaj byl také přípravou před listopadovým okresním přeborem škol v šachu, kterého se naše gymnázium zúčastní ve dvou kategoriích. Budou to kategorie 6. - 9. třída základních škol a příslušných ročníků gymnázií a dokonce dvě družstva v kategorii 1.- 4. ročníky středních škol.

Na našem turnaji jsme byli svědky bojovných výkonů. Nikdo nechtěl prohrát a šachové partie byly vesměs vyrovnané. Turnaj mladších šachistů vyhrál Jakub Kuffa, příjemným překvapením byla hra studentů primy. Byli to Jan Karas, Jakub Kroulík a Tomáš Kassal. Zde také soutěžila jediná dívka, a to Barbora Belanová z tercie. Všichni předvedenou hrou ukázali, že z nich rostou dobří šachisté. Turnaj starších šachistů ovládli studenti kvinty: Štěpán Henrych, Jakub Herrmann, Filip Minařík, Bronislav Theuer, Jan Veselý, Ludovít Hrončo, Dominik Urbánek a Karel Zámečník.

Všichni uvedení hráči byli odměnění cenami a všem přejeme co nejlepší výsledky na okresním přeboru v Postoloprtech.

Jan Hampejs

Podzimní turnaj v šachu
Podzimní turnaj v šachu
.OKRESNÍ PŘEBOR A PŘEBOR MĚSTA LOUN V PLAVÁNÍ

V pondělí 7. 11. 2016 se konal Okresní přebor v plavání. Tentokrát netradičně v Plaveckém areálu v Postoloprtech. Naší školu reprezentovala děvčata ve III. a IV. kategorii.

V kategorii mladších žákyň plavaly : Karasová B. (prsa 1. místo), Adamcová E. (prsa 2. místo), Halvátová S. (znak 1. místo), Bešíková L. (motýlek 1. místo), Vejvodová A. (volný způsob 2. místo), Pletichová K. (volný způsob 5. místo), polohová štafeta 4 x 25 m 1. místo a štafeta 6 x 50 m volný způsob 1. místo. Celkovým počtem bodů 16 děvčata zvítězila.

V kategorii starších žákyň plavaly : Ševčíková B. (prsa 1. místo), Pindiaková B. (prsa 4. místo), Hnízdilová M. (znak 1. místo), Seifertová V. (motýlek 1. místo), Slavíková A. (volný způsob 2. místo), Nesnídalová L. (volný způsob 6. místo) , polohová štafeta 4 x 25 m 1. místo a štafeta 6 x 50 m volný způsob 1. místo. Ani starší děvčata se nenechala zahanbit a obsadila skvělé 1. místo s 19 body.

Všem závodnicím blahopřejeme.

Jana Kubínová

Okresní přebor a Přebor města Loun v plavání
Okresní přebor a Přebor města Loun v plavání
.KRAJSKÉ FINÁLE VE STOLNÍM TENISU

V úterý 1. 11. 2016 se žáci naší školy úspěšně zúčastnili Krajského kola ve stolním tenisu v Litoměřicích. Družstvo ve složení J. Vízner, D. Urbánek, J. Hänel a J. Rubeš porazilo stolní tenisty Chomutova , Ústí nad Labem a Mostu. Tato vítězství jim postačila na krásné 3. místo v Krajském finále.

Všem hráčům blahopřejeme.

Jana Kubínová

Krajské finále ve stolním tenisu


Zpět na začátek

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

outlook.office365.com

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban