Zpět na aktivity školy za školní rok 2017/2018

Aktivity školy v listopadu 2017/2018


Šachisté uspěli!

Naše družstvo i bez závodních hráčů opět postoupilo do krajského kola přeboru v šachu středních škol v Litoměřicích. S velmi vyrovnanými výsledky naši žáci postoupili z druhého místa v okresním klání konaném 23.11.2017 v Postoloprtech.

Děkuji za vzornou reprezentaci školy!

PaedDr. Miroslav Řebíček - ředitel

Šachisté uspěli!
Šachisté uspěli!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vážení!

Zveme Vás, žáky 5. a 9. tříd základní školy a Vaše rodiče na Den otevřených dveří Gymnázia v Žatci. Škola otevírá své brány po vánočních prázdninách ve středu 10. ledna 2018.

Rádi uvítáme budoucí techniky, lékaře, učitele, právníky, vědce etc. s jejich doprovodem v prostorách naší školy v čase od 14,00 do 17,00 hodin, kdy si můžete prohlédnout školu od tělocvičny až po aulu, seznámit se s prostředím školy, s vybavením tříd, s metodami výuky například prostřednictvím interaktivních tabulí SMART či internetu nebo zalistovat učebnicemi či si vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto.

Informace o studiu na našem gymnáziu i aktivitách školy budou prezentovány vedením školy ve 14.30 a v 16,00 v aule školy. Vaše dotazy zodpoví i pedagogové či studenti kvarty, kteří budou Vašimi průvodci, podrobné informace se dozvíte z letáku, který jsme pro Vás na tento den připravili.

Od začátku března budou páteční odpoledne vyhrazena uchazečům o studium v přípravném kurzu k jednotným přijímacím zkouškám, jež jsou centrálně zadávány CERMATem, na zkoušky Vás písemně pozveme.

Posláním gymnázia je vzdělávat a vychovávat mladou inteligenci, připravovat ji k vysokoškolskému studiu či k vstupu do praktického života. Předpokladem toho je maturitní zkouška, ke které kvalitní přípravu zaručí právě naše gymnázium. Gymnázium Vás nejlépe připraví na státní maturitu z matematiky, má nejvíce hodin matematiky v učebním plánu!

Přijďte se podívat, jste vítáni, těšíme se na Vás.

Základní informace o studiu pro školní rok 2018/2019

Otevřena bude
jedna třída osmiletého studia (obor 79-41-K/81) pro žáky z 5. tříd základních škol (32 míst)
jedna třída čtyřletého studia (obor 79-41-K/41) pro žáky z 9. tříd základních škol (32 míst)
JEDNIČKY A NULY OVLÁDLY TURNAJ V PODBOŘANECH

V pondělí 20.11.2017 se na Gymnáziu a SOŠ v Podbořanech uskutečnil oblastní turnaj v piškvorkách, jehož cílem bylo nalézt dva nejlepší týmy, které postoupí do krajského kola soutěže. Celkem se na tomto turnaji sešlo 15 týmů.

Týmy byly rozlosovány do čtyř skupin, ve kterých hrál každý tým s každým. Náš tým s názvem 101010 svou skupinu s přehledem vyhrál bez ztráty bodu a postoupil do vyřazovacích bojů. Nejtěžší boj nás čekal v semifinále proti týmu OA ze Žatce. Po těsném vítězství už jsme věděli, že postupujeme do krajského kola. Třešničkou na dortu bylo pak vcelku jasné vítězství ve finále proti OA a SOŠ z Loun. Po několika méně úspěšných letech jsme tak opět přivezli domů pohár.

Naše družstvo hrálo ve složení Martin Trégl, Ondřej Pohoriljak, Pavel Truong, Ludvík Hrončo a Štěpán Henrych.

A.Brožovská

Jedničky a nuly ovládly turnaj v Podbořanech

NÁVŠTĚVA PS A SENÁTU ČR

V pondělí 13. listopadu se třídy 2. R. a sexta zúčastnily exkurze do Parlamentu ČR v Praze. Studenti druhých ročníků navštívili v rámci výuky ZSV obě komory tohoto zákonodárného orgánu- Poslaneckou sněmovnu a Senát, kde se dozvěděli spoustu zajímavých informací o Valdštejnském paláci a jeho zakladateli Albrechtovi z Valdštejna.

Exkurze se všem velmi líbila a rozhodně rozšířila naše znalosti o fungování ústavního systému ČR.

Ešlerová Andrea - 2.R.

Návštěva PS a Senátu ČR

MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH 2017 – PŘÍBĚHY VZDORU

V úterý 7. 11. 2017 se v naší aule opět uskutečnil projekt Měsíc filmu na školách. Studenti septimy a dějepisného semináře 3. ročníku, oktávy a 4. ročníku se po zhlédnutí filmu Ženy Charty 77: Zina Freundová seznámili regionálními dějinami v době normalizace. Celý projekt byl doplněn besedou s pamětníkem RNDr. Václavem Špilarem a následnou diskuzí studentů s pamětníkem.

septima

MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH 2017 – PŘÍBĚHY VZDORU

FYZIKA VŠEMI SMYSLY.

V pondělí 6. 11. 2017 zavítali na naší školu hosté z Matematicko-fyzikální fakulty a přivezli interaktivní fyzikální program Fyzika všemi smysly. Pro žáky bylo připraveno pásmo experimentů plné poznání, zábavy a překvapení. Roli diváků měli žáci kvinty, sexty, septimy, 3. ročníku a fyzikálního semináře maturitních ročníků.

Vystoupení se skládalo z přibližně 25 fyzikálních experimentů. Jejich předvedení zajistily dvě studentky z Katedry didaktiky fyziky MFF UK, svoji nemalou roli ve vystoupení samozřejmě sehráli i studenti z publika. K vidění byly jak běžně dostupné pomůcky, tak vybavení, které se ve výuce obvykle neobjevuje.

Během celého představení účastníci skutečně „ochutnávali“ fyziku svými smysly a mohli si vyzkoušet i svůj „šestý smysl“, bez kterého se v životě neobejdou, a to je smysl pro techniku.

Pomocí USB mikroskopu se mohli žáci podívat na to, co prostým okem neuvidí, tj. například na strukturu materiálu trička, na princip skládání barev při tisku či na fungování potních žláz na konečcích prstů.

Sluchem si žáci ověřili princip rezonance, vyzkoušeli si zahrát několik písniček pomocí zvláštního hudebního nástroje složeného z různě dlouhých instalatérských trubek.

Hmat uplatnili například při zkoumání principu fungování fakírského lůžka a chuť při ochutnávání různě barevných limonád.

Žáci si změřili sílu stisku ruky a ti největší siláci se pokusili (úspěšně) odtrhnout od sebe dvě větší přísavky, podobně jako se Otto von Guericke pokoušel odtrhnout od sebe tzv. magdeburské polokoule. Zajímavé byly také pokusy s autíčkem jezdícím po tabuli či stěně, pokusy s indukčním vařičem, s magickou koulí, nafukování dlouhého sáčku na jeden nádech, výroba pivní pěny a také závěrečná ukázka raketového pohonu.

Devadesát minut plných fyzikálních experimentů, z nichž velkou část si účastníci sami vyzkoušeli, uteklo jako voda. Odměnou pro studenty MFF UK byl nejen dlouhotrvající potlesk účastníků, ale také zájem žáků a jejich dotazy, na které ochotně odpovídali i po skončení experimentální show.

Mgr. Alena Zimmermannová

Fyzika všemi smysly.

VELETRH VŠ NA GYMNÁZIU

V pondělí 13. 11. proběhla na gymnáziu již po šesté akce s názvem Veletrh VŠ, kterého se nakonec zúčastnilo deset vysokých škol zejména z Čech. Moravu zde reprezentovaly Univerzita obrany z Brna a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, i když ta má svou pobočku v Mostě. Mezi stálice našeho veletrhu patří Vysoká škola finanční a správní Most, Česká zemědělská univerzita Praha, České vysoké technické učení Praha, Vysoká škola ekonomická Praha, Západočeská univerzita Plzeň či Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, jež tradičně vyslala nejpočetnější delegaci, a obsadila tak celou aulu. Velmi nás potěšila účast „nováčků“, například Policejní akademie Praha, která si připravila možnost virtuální procházky po vybrané světové destinaci, nebo Vysoké školy chemicko-technologické Praha, jež svou prezentaci zpestřila praktickými ukázkami. Návštěvnost byla opět velmi dobrá, celkový počet návštěvníků přesáhl číslo dvě stě. Jsme velmi rádi, že kromě studentů žateckých středních škol dorazili také studenti z Loun či z Klášterce nad Ohří, kteří vypravili plný autobus. S průběhem celé akce tak můžeme být spokojeni, neboť na veletrhu se prezentovala valná většina našich spádových vysokých škol.

M. Botková

Veletrh VŠ na gymnáziu
Veletrh VŠ na gymnáziu
Veletrh VŠ na gymnáziu

HALLOWEEN

V pátek, 3. listopadu, se konala Halloweenská párty pod vedením tříd 1.ročníku a Kvinty. Už od rána jsme po škole chodili v maskách. Třída, která přišla v nejvíce maskách, vyhrála dort. Tou třídou se stala Prima! V tělocvičně, místě konaní, jsme se navečer sešli v poměrně hojném počtu. Náplní této párty byl samozřejmě hlavně tanec a hudba. Také jsme se ale mohli zúčastnit různých soutěží , toho využívali zejména ti mladší. Pro starší, kteří se do soutěží moc nehrnuli, tu byl hlavním bodem tanec a zábava. Zatančili jsme si na nejen na pop, ale také na klasiku. Hýbali jsme se do rytmu písní Michala Davida nebo třeba Karla Gotta. Soutěž o nejlepší masku vyhrály tentokráte dvě slečny. A to s maskami ,,plechovka v hlavě´´ a ,,smiley´´. Všechny masky byly ovšem krásné. Myslím, že jsme si tento společný večer všichni užili. Děkujeme všem zúčastněným za skvělý zážitek!

Adéla Molnárová (1.ročník)

Halloween
Halloween

Okresní kolo v basketbalu středních škol

Okresní kolo v basketbalu středních škol se odehrálo v Lounech 10.11.2017 za účasti 5 družstev. Náš tým po zápasech s G -Ln /junior (11:4)s OA SOŠ Ln / junior (12:2)s G -Ln /senior (9:6)s OA SOŠ /senior (6:3) dosáhl na celkově 1. místo a zajistil si tak postup do krajského kola v Děčíně. Poděkování patří celému týmu, který v relativně vyvaženém turnaji zvítězil díky nasazení, hernímu systému a úspěšné koncovce. Zvláštní ocenění pak T. Piwkovi z tercie, ktery se rozhodně svým výkonem mezi staršími neztratil.

Jan Balon

Okresní kolo v basketbalu středních škol
Okresní kolo v basketbalu středních škol
Zpět na začátek

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

outlook.office365.com

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban