Zpět na aktivity školy za školní rok 2018/2019

Aktivity školy v listopadu 2018/2019


PlšQworky


Během listopadu se studenti žateckého gymnázia zúčastnili 11. ročníku soutěže pIšQworky, pořádané spolkem Student Cyber Games. Spolupořadatelem soutěže je Masarykova univerzita v Brně. Tým Gymnázia Žatec ve složení Martin Trégl, Ondřej Pohoriljak, Marek Zlatohlávek, Ludvík Hrončo a Daniel Reiser vyhrál oblastní turnaj 15. 11. 2018 v Podbořanech. Studenti pokračovali úspěšně i v krajském kole, kde 30. 11. 2018 skončili těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě.Veletrh VŠ na gymnáziu již po sedmé


V pondělí 19. listopadu se uskutečnila v prostorách Gymnázia Žatec již tradiční akce s názvem Veletrh VŠ, jejímž hlavním cílem je zprostředkovat žákům maturitních a předposledních ročníků středních škol Žatce a okolních měst osobní kontakt se zástupci vysokých škol a univerzit z blízkých i vzdálených regionů. Potěšil nás zájem ze strany vysokých škol, jichž se přihlásilo k účasti celkem 15 a nakonec dorazilo 13 z nich. K nim se přidali i zástupci Policie ČR. Až z daleké Moravy k nám přijely představit své studijní obory Ostravská univerzita a Univerzita Tomáše Bati ze Zlína, budoucí profesionální vojáky lákali zástupci Univerzity obrany Brno, Vysokou školu báňskou z Ostravy představilo její studijní středisko v Mostě. Mocné zastoupení v podobě Univerzity Karlovy, České zemědělské univerzity, Vysoké školy ekonomické, Českého vysokého učení technického či Vysoké školy chemicko-technologické měla Praha. Ústecký kraj reprezentovala Univerzita J. E. Purkyně a Vysoká škola finanční a správní, a. s. z Mostu. Nesmíme zapomenout na zástupce Západočeské univerzity v Plzni, z jižních Čech pak přijela Vysoká škola ekonomická a technická České Budějovice. Na akci nakonec dorazilo asi 130 přespolních žáků, celkový počet návštěvníků doplněných o „domácí“ dosáhl hranice dvou set. Věříme, že akce splnila své poslání a pomohla mladým lidem v jejich výběru pomaturitního studia.

Mgr. M. Botková, koordinátorka akce


Analytický chemik detektivem


Studenti chemického semináře (část septimy a 3. ročníku) se zúčastnili na Přírodovědecké fakultě UK – Ústavu chemie workshopu s názvem „Analytický chemik detektivem". Žáci pracovali ve dvojicích a na určeném místě museli pomocí metodiky zjistit, jaké vzorky se zatoulaly na jejich stůl. Během 90 minut se všem podařilo odtajnit, co je ve zkumavkách. Možná studentům tato akce pomůže při profesním směřování.

Andrea Koníčková

Analytický chemik detektivem

Úspěch v logické olympiádě


Během října proběhlo školní kolo Logické olympiády, soutěže pořádané Mensou České republiky. V celkové účasti 61 761 soutěžících ze 3 007 škol z celé České republiky se naši žáci neztratili. Do krajského kola, které se pořádalo dne 2. 11. 2018 v Ústí nad Labem, postoupili studenti:

Barbora Belanová postupuje do finále dne 26. listopadu 2018 v Míčovně Pražského hradu. Gratulujeme!

J. Slabyhoudová

Zpět na začátek

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

outlook.office365.com

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban