Maturita 2019/2020

JZS MZ jaro 2020 - sdělení MŠMT, kterým se určuje časový rozvrh - ve formátu .pdf

JZS MZ jaro 2020 - příloha - ve formátu .pdf

Sdělení MŠMT kritéria hodnocení MZ podle zákona č. 561/2004 Sb. - ve formátu .pdf

Sdělení MŠMT kritéria hodnocení MZ podle zákona č. 135/2020 Sb. - ve formátu .pdf

Sdělení MŠMT kritéria hodnocení - přílohy - ve formátu .pdf

Sdělení ředitele školy profilová část MZ 2020 - ve formátu .pdf

Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literaturyTémata profilové části maturitní zkoušky

Anglický jazyk

Maturitní témata pro 3. části prac. listů - AJ

Německý jazyk

Ruský jazyk - česky

Ruský jazyk - rusky

Matematika

Fyzika

Chemie

Biologie

Geografie

Dějepis

Informatika a výpočetní technika

Základy společenských vědSdělení ředitele školy profilová část MZ

Ve školním roce 2019/2020 budou žáci v souladu s § 79 školského zákona 561/2004 v platném znění v rámci profilové části maturitní zkoušky volit při dodržení níže uvedených pravidel z následujících předmětů:

Povinná zkouška:
RUJ, NEJ, ANJ, ZSV, DEJ, GEO, MAT, FYZ, CHE, BIO, INF

Nepovinná zkouška:
RUJ, NEJ, ANJ, ZSV, DEJ, GEO, MAT, FYZ, CHE, BIO, INF

Pravidla pro volbu předmětů profilové části maturitní zkoušky:

• Není přípustné, aby žák maturitní zkoušku vykonával z předmětů, ze kterých maturoval ve společné části maturitní zkoušky.
• Povinnou zkoušku absolvuje žák ze dvou předmětů z nabídky předmětů povinné zkoušky.
• Žák si musí zvolit buď ve společné části maturitní zkoušky, nebo v povinné profilové maturitní zkoušce nejméně jeden cizí jazyk.
• Pokud se žák rozhodne vykonat nepovinnou zkoušku, může si zvolit nejvýše dva předměty, ne však ty, ze kterých maturoval v rámci společné části maturitní zkoušky nebo v povinné části profilové maturitní zkoušky.

Určení termínu, formy a témat profilové části maturitní zkoušky:

Termín profilové části maturitní zkoušky:
Povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky se budou konat současně s ústními zkouškami společné části maturitní zkoušky v jarním termínu v období od 18.5. do 22.5.2020.

Forma zkoušek profilové části maturitní zkoušky:
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí.

Témata profilové části maturitní zkoušky:
Jsou zveřejněna v této sekci ke všem předmětům mimo MAT+, kterou organizuje CERMAT a která je realizována mimo rámec školních maturit.


V Žatci dne 2.9.2019

PaedDr.Miroslav Řebíček
ředitel školy

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

outlook.office365.com

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban