Maturita 2020/2021

Sdělení ředitele školy - stanovení termínu konání profilových zkoušek - ve formátu .pdf

JZS MZ jaro 2021 - aktualizace březen 2021 - ve formátu .pdf

Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literaturyTémata profilové části maturitní zkoušky

Anglický jazyk

Německý jazyk

Matematika

Fyzika

Chemie

Biologie

Geografie

Dějepis

Informatika a výpočetní technika

Základy společenských vědSPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY úpravy březen 2021


Posunutí konání didaktických testů – řádný termín

Termíny konání didaktických testů se posouvají vzhledem k epidemické situaci (ve vazbě na posun termínů konání jednotné přijímací zkoušky):

Didaktické testy se v řádném termínu konají ve dnech od 24. do 26. května 2021:

pondělí 24. května matematika, anglický jazyk
úterý 25. května český jazyk a literatura
středa 26. května matematika rozšiřující, francouzský, německý, ruský a španělský jazyk

V platnosti zůstává prodloužení času konání didaktických testů: didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura na 85 minut, ze zkušebního předmětu cizí jazyk na 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti, a ze zkušebního předmětu matematika na 135 minut.


Didaktické testy – zveřejnění výsledků řádného termínu

Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen CZVV) ředitelům škol dne 7. června 2021. Nejpozději následující den oznámí výsledky ředitel školy žákům.


Žádost o přezkoumání výsledku nebo průběhu řádného termínu didaktických testů

Žádost o přezkoumání didaktického testu konaného v řádném termínu lze podat MŠMT podle nově vydaného opatření obecné povahy do 28. června 2021, tj. 20 dnů od okamžiku, kdy CZVV zpřístupní výsledky didaktického testu konaného školám na příslušném formuláři.

Podrobná informace k podávání žádostí o přezkoumání didaktických testů bude jako každoročně zveřejněna na webových stránkách MŠMT.


Didaktické testy – mimořádný termín

Mimořádný termín konání společné části maturitní zkoušky je stanoven od 7. července do 9. července 2021:

středa 7. července matematika, anglický jazyk
čtvrtek 8. července český jazyk a literatura
pátek 9. července matematika rozšiřující, francouzský, španělský, německý a ruský jazyk


Přihlašování k mimořádnému termínu

Kdo se může k mimořádnému termínu přihlásit:

a) žák nebo uchazeč, který podal do 1. 12. 2020 přihlášku ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021,

b) a kdo se v souladu se školským zákonem z konání této zkoušky omluví z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto onemocněním a zároveň

c) podá přihlášku k mimořádnému termínu konání této zkoušky řediteli školy, ve které měl konat řádný termín, současně s omluvou do 3 pracovních dnů od konání dané zkoušky.


Přihlášku k mimořádnému termínu konání této zkoušky podává žák nebo uchazeč, který je oprávněn ke konání mimořádného termínu řediteli školy, ve které měl konat řádný termín, současně s omluvou do 3 pracovních dnů od konání dané zkoušky, nejpozději v rozmezí dnů 27. – 31. května 2021 (dle data konání příslušné zkoušky); ředitel školy předá informaci o omluvení žáka a údaje z přihlášky CZVV prostřednictvím informačního systému CZVV do 1. června 2021.


Didaktické testy v mimořádném termínu se obdobně jako v podzimním zkušebním období budou konat na spádových školách, které určí CZVV ve spolupráci s krajskými úřady.


Didaktické testy – zveřejnění výsledků mimořádného termínu

Dne 19. července 2021 zpřístupní CZVV výsledky mimořádného termínu didaktických testů ředitelům škol. Nejpozději následující den oznámí výsledky ředitel školy žákům.

Žádost o přezkoumání výsledku nebo průběhu konání didaktických testů – mimořádný termín

Žádost o přezkoumání didaktického testu konaného v mimořádném termínu lze podat MŠMT do 9. srpna 2021, tj. 20 dnů od okamžiku, kdy CZVV zpřístupní výsledky didaktického testu konaného v mimořádném termínu školám na příslušném formuláři.


Ve schématu ze 16.3.2021 je třeba se věnovat příloze 1, případně 2 (SPUO25%) a příloze 7, případně 8.

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

outlook.office365.com

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban