O škole

Název dle zřizovací listiny:

Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace

Zřizovatel: Ústecký kraj
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61357278
Studijní obory:
79-41- K/41 Gymnázium
JKOV: 79 02 5/00 - studium denní, délka studia 4 roky

79-41-K/81 Gymnázium
JKOV: 79 02 5/00 - studium denní, délka studia 8 r. 0 měs.

Kapacita školy: 370 žáků, z toho 130 čtyřletá forma a 240 osmiletá forma studia
Počet žáků ve školním roce 2017/2018: 316
Počet zaměstnanců: pedagogičtí - 28, provozní - 5

Podatelna

Úřední hodiny podatelny jsou: všední dny od 7,00 do 15,00 hodin
adresa pro elektronickou poštu je: info@gymnaziumzatec.cz
adresa pro listinnou podobu podání je: Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace, 438 01 Žatec
Dokumenty neúplné, poškozené, případně obsahující škodlivý kód nebudou vyřizoványVedení školy:

Ředitel školy:
PaedDr. Miroslav Řebíček
Mail: reditel@gymnaziumzatec.cz

Zástupce ředitele:
Mgr. Lenka Kafková
Mail: zastupce@gymnaziumzatec.cz

Hospodářka školy:
Naděžda Benešová
Mail: info@gymnaziumzatec.cz

Pověřenec GDPR:
Mgr. Stanislava Hafnerová
Mail: hafnerova@gymnaziumzatec.cz

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

outlook.office365.com

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban