Poradenské pracoviště

KONZULTAČNÍ HODINY ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA

Mgr. Petra Gistrová (školní psycholog) – konzultace od 14:00 v kabinetě č. 4:

15. 10. 2019
12. 11. 2019
10. 12. 2019
14. 1. 2020
11. 2. 2020
10. 3. 2020
14. 4. 2020
12. 5. 2020
9. 6. 2020
Pozn. Návštěvu je nutno předem domluvit u Mgr. Botkové.

TŘÍDNICKÉ HODINY

Od září školního roku 2013/2014 byly na škole zavedeny třídnické hodiny jako pravidelná součást rozvrhu. Věříme, že budou přínosem pro žáky, učitele i rodiče. Neboť dobře vedené třídnické hodiny:

Zkusme dát třídnickým hodinám jejich správný účel a využít možnosti, které nám poskytují.

TÝM PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ GYMNÁZIA ŽATEC

Mgr. Miluše Botková – výchovný poradce, kab. č. 4

Mgr. Pavel Baroch – metodik primární prevence, kab. č. 42

Mgr. Petra Gistrová – školní psycholog, vedoucí Pedagogicko- psychologické poradny Žatec, 1krát měsíčně, kabinet č. 4

Mgr. Jindřiška Víznerová – speciální pedagog, kab. č. 37

Širší tým tvoří vedení školy a třídní učitelé.


Výchovný poradce Mgr. Miluše Botková pro žáky a jejich zákonné zástupce zajišťuje:

Konzultační hodiny: úterý od 14:00 do 15:00, po dohodě i jiný termín


Školní metodik prevence Mgr. Pavel Baroch :

Konzultační hodiny: po předchozí dohodě


Speciální pedagog Mgr. Jindřiška Víznerová zajišťuje:

Konzultační hodiny: čtvrtek od 7:30 do 7 : 55 nebo dle dohody


Školní psycholog Mgr. Petra Gistrová žákům a jejich zákonným zástupcům poskytuje:

Konzultační hodiny: jedno úterý v měsíci od 14:00 do 16:00 (viz rozpis)Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

mail.gymnaziumzatec.cz
</> with by Filip Urban