Povinně zveřejňované informace

Ke stažení:


Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022-2023

Rozpočet na rok 2021

ŠKOLNÍ ŘÁD 2020/2021

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřletá gymnázia a vyšší stupeň víceletých gymnázií - platný od 1.9.2020

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání - platný od 1.9.2020

Směrnice ředitele školy k naplnění zákona 106/1999. Příloha č. 5 Povinně zveřejněné informace školy ve formátu .doc

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018 ve formátu .pdf

Archiv povinně zveřejňovaných informací za předchozí školní roky


Základní informace o povinném subjektu podle zákona 106/99 Sb.

Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace

Ředitel školy PaedDr. Miroslav Řebíček byl jmenován do funkce na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č.38/104R/2012 A) 5. dne 23.5.2012 při výkonu zřizovatelské funkce dle ustanovení § 59 odst 1 písm. I zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení ) a podle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vymezení pravomoci a působnosti ředitele je dáno v § 164 a 165 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění.

Informace poskytuje ředitel školy, přijímáním žádostí, zpracováním a přípravou podkladů je pověřena hospodářka školy.

Přijímáním stížností je pověřena hospodářka školy, paní Naďa Benešová. Stížnosti vyřizuje ředitel školy v souladu s platnou legislativou.

Proti rozhodnutí ředitele je možné se odvolat do 15 dnů po obdržení rozhodnutí prostřednictvím ředitele školy ke zřizovateli, kterým je Ústecký kraj, zastoupený odborem školství Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Nejdůležitější předpisy, kterými se ředitel školy řídí jsou zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon v platném znění, zákon č. 6262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Dále všechny právní normy nižší právní síly (nařízení vlády atd.), které z těchto zákonů vycházejí, zejména pro oblast řízení školství – vyhlášky MŠMT. V tištěné podobě jsou k dispozici u ředitele školy, v elektronické podobě na portálu státní správa a dalších.

Sazebník úhrad je přílohou č. 2 směrnice pro poskytování informací, státním orgánům jsou poskytovány bezúplatně.

Výroční zpráva a výroční zpráva o hospodaření jsou samostatné dokumenty, k nahlédnutí jsou u hospodářky školy a dálkovým přístupem na http://gymnaziumzatec.cz

V Žatci dne 31. 8. 2012
PaedDr. Miroslav Řebíček v. r.
ředitel školy

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

outlook.office365.com

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban