Předměty

Český jazyk

Anglický jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk

Matematika

Fyzika

Chemie

Biologie

Dějepis

Občanská výchova

Základy společenských věd

Zeměpis/geografie

Informatika a výpočetní technika

Tělesná výchovaSeznam předmětů:

Předmět Zkratka
Český jazyk CJL
Anglický jazyk ANJ
Německý jazyk NEJ
Ruský jazyk RUJ
Základy společenských věd ZSV
Dějepis DEJ
Zeměpis ZEM
Matematika MAT
Fyzika FYZ
Chemie CHE
Biologie BIO
Informatika a výpočetní technika INF
Hudební výchova HUV
Výtvarná výchova VYV
Tělesná výchova hoši TVH
Tělesná výchova dívky TVD

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

outlook.office365.com

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban