Přijímací řízení

Výsledky JPZ pro školní rok 2021/2022


Budou zveřejněny v termínu daném MŠMT.


Informace k přijímacímu řízení

Vážení zákonní zástupci, vážení uchazeči o studium! Než se pustíte do četby informací pod odkazy, připomínám důležité skutečnosti: Na přihlášce ke studiu není potřeba lékařské potvrzení, správný formulář přihlášky má růžovou barvu a je identický pro osmileté i čtyřleté studium. Uchazeči absolvují pouze Jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkouška není vyhlašována. Termín odevzdání přihlášek je nejpozději 1. března, doporučuji podávat přihlášky včas!Dodatek MŠMT - přijímací zkoušky - náhradní termín

Sdělení MŠMT, kterým se určuje časový rozvrh JPZ

Kritéria přijímacího řízení a stanovení počtu přijímaných uchazečů pro přijetí do prvního ročníku osmiletého gymnázia

Kritéria přijímacího řízení a stanovení počtu přijímaných uchazečů pro přijetí do prvního ročníku osmiletého gymnázia - informační prezentace ke stažení

Kritéria přijímacího řízení a stanovení počtu přijímaných uchazečů pro přijetí do prvního ročníku čtyřletého gymnázia

Kritéria přijímacího řízení a stanovení počtu přijímaných uchazečů pro přijetí do prvního ročníku čtyřletého gymnázia - informační prezentace ke stažení

Přihláška na přípravný kurz pro uchazeče z 5. a 9. tříd

Odkaz na stránky CERMAT - Jednotná přijímací zkouška

Výtah ze školského zákona pro přijímací řízení


S jakýmikoliv dotazy se obraťte na vedení školy.

Emaily na vedení školy:

Ředitel školy: reditel@gymnaziumzatec.cz
Zástupkyně ředitele: kafkova@gymnaziumzatec.cz
Oficiální email školy: info@gymnaziumzatec.cz

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

outlook.office365.com

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban