Přijímací řízení

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do čtyřletého studia pro školní rok 2021/2022


Ředitel Gymnázia, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu s § 60 zákona 561/2004 Sb. v platném znění druhé kolo přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia žateckého gymnázia pro školní rok 2021/2022 pro obor vzdělávání:

V Žatci dne 4.6.2021

PaedDr. Miroslav Řebíček
ředitel školy


Kritéria druhého kola přijímacího řízení pro přijetí do prvního ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2021/2022 ve formátu .doc


Výsledky druhého kola JPZ pro školní rok 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení pro přijetí do prvního ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2021/2022 ve formátu .pdf


Výsledky JPZ pro školní rok 2021/2022


Výsledky přijímacího řízení pro přijetí do prvního ročníku osmiletého studia pro školní rok 2021/2022 ve formátu .pdf

Výsledky přijímacího řízení pro přijetí do prvního ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2021/2022 ve formátu .pdf

Žádost o změnu rozhodnutí - ve formátu .doc
Dodatek MŠMT - přijímací zkoušky - náhradní termín

Sdělení MŠMT, kterým se určuje časový rozvrh JPZ

Kritéria přijímacího řízení a stanovení počtu přijímaných uchazečů pro přijetí do prvního ročníku osmiletého gymnázia

Kritéria přijímacího řízení a stanovení počtu přijímaných uchazečů pro přijetí do prvního ročníku osmiletého gymnázia - informační prezentace ke stažení

Kritéria přijímacího řízení a stanovení počtu přijímaných uchazečů pro přijetí do prvního ročníku čtyřletého gymnázia

Kritéria přijímacího řízení a stanovení počtu přijímaných uchazečů pro přijetí do prvního ročníku čtyřletého gymnázia - informační prezentace ke stažení

Přihláška na přípravný kurz pro uchazeče z 5. a 9. tříd

Odkaz na stránky CERMAT - Jednotná přijímací zkouška

Výtah ze školského zákona pro přijímací řízení


S jakýmikoliv dotazy se obraťte na vedení školy.

Emaily na vedení školy:

Ředitel školy: reditel@gymnaziumzatec.cz
Zástupkyně ředitele: kafkova@gymnaziumzatec.cz
Oficiální email školy: info@gymnaziumzatec.cz

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

outlook.office365.com

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban