Návrat do sekce projekty

Šablony 2015 – příležitost k rozvoji

Na základě vyhlášené výzvy č. 56 jsme se rozhodli zapojit do projektu OP VK, v rámci kterého podpoříme čtenářskou gramotnost a rozvoj jazykových kompetencí žáků i učitelů na naší škole. Dále podpoříme oblast jazykových dovedností, kdy vybraní žáci a učitelé školy pojedou na zahraniční stáže. Podpora se bude týkat anglického a německého jazyka. Veškeré aktivity jsou ve shodě s dlouhodobým záměrem školy. Součástí projektové žádosti byly následující šablony: Šablona č.1 Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. Bude realizována jedenkrát.
Šablona č.2 Zahraniční jazykový kurz pro učitele. Bude realizována třikrát.
Šablona č.4 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. Bude realizována pětkrát.

Našemu projektu s názvem „Šablony 2015 – příležitost k rozvoji“, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0277 (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzva č. 56) byly rozhodnutím řídícího orgánu přiděleny finanční prostředky a projekt se dostal do fáze realizace.

V této sekci budou zveřejňovány informace o naplňování jednotlivých šablonových aktivit.

Miroslav Řebíček
ředitel školy

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

outlook.office365.com

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban