Návrat do sekce projekty

Šablony 2017 – 2020

Plakát „Šablony 2017 - 2020“ ve formátu .pdf
„Šablony 2017 - 2020“ ve formátu .pdf


Na základě vyhlášené výzvy č. 02_16_035 jsme se rozhodli zapojit do projektu OPVV, v rámci kterého podpoříme následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT. Projekt budeme naplňovat v tomto a v příštím dvou školním roce.

Našemu projektu s názvem „Šablony 2017 – 2020“, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007984 (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) byly rozhodnutím řídícího orgánu přiděleny finanční prostředky a projekt se dostal do fáze realizace.

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Miroslav Řebíček
ředitel školy

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

outlook.office365.com

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban