Návrat do sekce projekty

Šablony 2019 – 2021

Plakát „Šablony 2019 - 2021“ ve formátu .pdf
„Šablony 2019 - 2021“ ve formátu .docx


Na základě vyhlášené výzvy č. 02_18_065 jsme se rozhodli zapojit do projektu OPVV, v rámci kterého podpoříme následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a podpora extrakurikulárních aktivit. Projekt budeme naplňovat v období 2019-2021.

Našemu projektu s názvem „Šablony 2019 – 2021“, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016262 (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) byly rozhodnutím řídícího orgánu přiděleny finanční prostředky a projekt se dostal do fáze realizace.

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a podpora extrakurikulárních aktivit.

Miroslav Řebíček
ředitel školy

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

outlook.office365.com

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban