Návrat do sekce projekty

Vzdělaný třídní učitel – záruka kvalitní prevence

Nejen žáci, ale i učitelé se stále vzdělávají. V současné době běží na gymnáziu projekt pod názvem Vzdělaný třídní učitel – záruka kvalitní prevence. Finanční prostředky na jeho realizaci škola získala z grantu, jejž vypisuje MŠMT a v jehož grantovém dvoukolovém řízení náš projekt uspěl. Základ tohoto projektu tvoří tři semináře určené zejména třídním učitelům pod vedením zkušeného lektora Mgr. Michala Dubce, který mimojiné vyučuje na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni obory se zaměřením na pedagogiku a komunikaci.V rámci těchto seminářů se učitelé vzdělávají v oblasti komunikačních strategií a dovedností, plánování a vedení třídnických hodin. Nyní mají za sebou dva semináře (foto je z 2. setkání) a ohlasy jsou vesměs pozitivní. Věříme, že tato cesta povede ke zkvalitnění práce třídních učitelů i k prevenci nežádoucích jevů v třídních kolektivech.

Miluše Botková

Vzdělaný třídní učitel – záruka kvalitní prevence
Vzdělaný třídní učitel – záruka kvalitní prevence

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

outlook.office365.com

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban