Zpět na aktivity školy za školní rok 2016/2017

Aktivity školy za prosinec 2016/2017


.DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Den otevřených dveří

Vážení!

Zveme Vás, žáky 5. a 9. tříd základní školy a Vaše rodiče na Den otevřených dveří Gymnázia v Žatci. Škola otevírá své brány po vánočních prázdninách ve středu 11. ledna 2017.

Rádi uvítáme budoucí techniky, lékaře, učitele, právníky, vědce etc. s jejich doprovodem v prostorách naší školy v čase od 14,00 do 17,00 hodin, kdy si můžete prohlédnout školu od tělocvičny až po aulu, seznámit se s prostředím školy, s vybavením tříd, s metodami výuky například prostřednictvím interaktivních tabulí SMART či internetu nebo zalistovat učebnicemi či si vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto.

Informace o studiu na našem gymnáziu i aktivitách školy budou prezentovány vedením školy ve 14,30 a v 16,00 v aule školy. Vaše dotazy zodpoví i pedagogové či studenti kvarty, kteří budou Vašimi průvodci, podrobné informace se dozvíte z letáku, který jsme pro Vás na tento den připravili.

Od začátku března budou páteční odpoledne vyhrazena uchazečům o studium v přípravném kurzu k jednotným přijímacím zkouškám, jež jsou centrálně zadávány CERMATem, na zkoušky Vás písemně pozveme.

Posláním gymnázia je vzdělávat a vychovávat mladou inteligenci, připravovat ji k vysokoškolskému studiu či k vstupu do praktického života. Předpokladem toho je maturitní zkouška, ke které kvalitní přípravu zaručí právě naše gymnázium. Gymnázium Vás připraví též na státní maturitu z matematiky, má nejvíce hodin matematiky v učebním plánu!

Přijďte se podívat, jste vítáni, těšíme se na Vás.

Základní informace o studiu pro školní rok 2017/2018

Otevřena bude
jedna třída osmiletého studia (obor 79-41-K/81) pro žáky z 5. tříd základních škol (32 míst)
jedna třída čtyřletého studia (obor 79-41-K/41) pro žáky z 9. tříd základních škol (30 míst).SRDÍČKOVÉ DNY.

Děkujeme studentům septimy a 3. ročníku, kteří se zúčastnili sbírkové akce Srdíčkové dny 5. 12. 2016.

Výtěžek sbírky činil více než 17 000, - korun a byl zaslán na konto občanského sdružení Život dětem, polovina částky je určena na pomoc těžce nemocným dětem v nemocnicích, druhá část na podporu vzdělanosti samotných studentů gymnázia. Jarní sbírkou, které se též zúčastníme, podpoříme děti stoprocentně.

Děkujeme též všem dárcům a příznivcům této sbírky.

Stanislava Hafnerová

.ADVENTNÍ PŘEDTANEČNÍ

Žáci třídy tercie prožili 4. 12. 2016 velmi netradiční nedělní odpoledne. Rozhodli se, že se zúčastní výuky klasických tanců a také základů společenského chování. Sešlo se 28 žáků, tedy 14 tanečních párů, a učili se waltz a valčík. Nadšení bylo velké a chuť tančit obrovská. O tom svědčí i fakt, že během dvou hodin jsem si na přestávku musela vzpomenout já, protože dámy a pánové si na odpočinek ani nevzpomněli.

Zpočátku se všem trochu motaly kroky, ale postupně se tanec zlepšoval a po dvou hodinách to v tělocvičně vypadalo jako v opravdových tanečních. Terciánům to báječně šlo, ale hlavně nás to všechny dohromady moc bavilo.

Příští týden v neděli budeme zkoušet polku a jive a já doufám, že si tanec zase krásně užijeme. Velice děkuji chlapcům z kvarty, kvinty a sexty, že nám doplnili pány a zároveň moc děkuji tanečním pomocníkům z druhého ročníku a ze sexty.

Kamila Kuffová

Adventní předtaneční


Zpět na začátek

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

outlook.office365.com

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban