Návrat do sekce

Ruský jazyk

Výuka ruského jazyka na Gymnáziu v Žatci

Ruský jazyk se vyučuje jako druhý cizí jazyk. Na víceletém gymnáziu od třídy tercie, na čtyřletém gymnáziu od prvního ročníku. Týdenní dotace jsou 3 vyučovací hodiny, v kvartě a ve 4. ročníku 4 vyučovací hodiny. Počet hodin je možné podle zájmu studentů navýšit v hodinách konverzace.

Výuka probíhá v jazykových učebnách, žáci jsou rozděleni do skupin . / 10-15 studentů /

Používané učebnice: "Klass 1-3 " ( /nakladatelství Klett -www.klett.cz/. Autoři: Natália Orlova, Marta Vágnerová, Miroslava Kožušková, Ruština-slovní zásoba A2, B1 – Ljudmila Karnějeva.

Učebnicová řada učebnic “Klass“ určená pro výuku na středních školách. Základem každého dílu je učebnice, na kterou navazuje pracovní sešit a audiokazeta. Každá kniha obsahuje tematický dělené lekce zaměřené na komunikativní znalosti, rozlišující základní, doplňující a rozšiřující materiál. Každá lekce obsahuje řadu úloh a cvičení ve spojení s reáliemi, přehledy mluvnického učiva a zajímavosti. Ke každé lekci náleží slovník základní i rozšiřující slovní zásoby, online procvičování na internetu. Metodická příručka charakterizuje celkovou koncepci řady, vysvětluje výstavbu lekcí a obsahuje konkrétní materiály k jednotlivým lekcím, zejména poznámky k reáliím, texty k poslechu s úkoly, diktáty a testy. Především v úvodních lekcích prvního dílu se klade velký důraz na zvukovou a grafickou stránku jazyka. Další doplňkové učebnice: Maturitní témata v ruštině (nakladatelství Fraus), časopisy, cvičebnice gramatiky, reálie rusky mluvících zemí.

Vzhledem k počtu vyučovacích hodin mají studenti možnost vybrat si ruštinu jako maturitní předmět. Intenzivní příprava k maturitě probíhá také v hodinách konverzace, které je možné absolvovat již od druhého ročníku, respektive sexty. Znění maturitních otázek si můžete stáhnout zde ve formátu .doc

Nejlepší studenti poměřují své znalosti na olympiádách ruského jazyka ve školním i okresním kole. Několik studentů pokračuje ve studiu ruského jazyka na vysokých školách. Studenti se účastní také soutěže „Puškinův památník“ a každoročně postupují do celostátního kola, kde získali několik mimořádných ocenění.

Vyučující:
Mgr. Mária Zajícová (předsedkyně předmětové komise)

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

outlook.office365.com

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban