Zpět na aktivity školy za školní rok 2016/2017

Aktivity školy za září 2016/2017

KARIÉRNÍ DEN V KRUŠOVICKÉM PIVOVARU

Dne 27.9.2016 se vydala třída oktáva v doprovodu p. Zimmermannové a p. Barocha na exkurzi do Krušovic.
Účelem exkurze bylo nejen provést studenty oktávy rozlehlým areálem pivovaru, ale také je informovat o pracovních příležitostech v pivovaru a o tom, jak při pohovoru uchazeče o místo zaměstnance pivovaru uspět. Oktaváni byli seznámeni s chodem podniku i s jednotlivými fázemi výroby piva. Exkurzi studenti oktávy zakončili obědem v místním motorestu.

Za třídu oktávu A. Neugebauerová a J.Krákora

Kariérní den v krušovickém pivovaruSTUDENTI DĚJEPISNÉHO SEMINÁŘE 3. ROČNÍKU A SEPTIMY NA HRADĚ

Ve středu 21. 9. 2016 jsme měli možnost navštívit dvě zajímavé výstavy na Pražském hradě připravené v souvislosti s výročím 700 let Karla IV.
Výstava „Koruna bez krále“ se pokouší interpretovat vztah československého a českého státu a jeho společnosti ke korunovačním klenotům po zániku monarchie v republikánském zřízení. Tento vztah se projevuji i v symbolickém rozdělení sedmi klíčů od Korunní komory. Výstava byla umístěna do prostor románského Starého královského paláce, kde byly klenoty zazděny v posledních letech 2. světové války. Výstavou nás provázel mladý historik dr. Jakub Doležal, který nás nadchl svými znalostmi bohatými spoustou zajímavostí o osudu naší národní kulturní památky č. 2 v dramatickém 20. století a především svým zaujetím, kterým nás provedl výstavou, jejímž byl spoluautorem. Děkujeme.
Druhá výstava „Koruna Matky měst“ se týkala dostavby Katedrály na přelomu 19. a 20. století, krátká procházka Hradem a Královskou zahradou naši výpravu za historií pro tentokrát ukončila.
Naši exkurzi nám připomene fotografie z Jižních zahrad s výhledem na Město.

Stanislava Hafnerová

Studenti dějepisného semináře 3. ročníku a septimy na Hradě.


Zpět na začátek

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

outlook.office365.com

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban