Informatika

“Rychlost načtení webové stránky tvým počítačem je nepřímo úměrná tomu, jaký zájem o ni máš.”

Murphyho zákon 

Úvod

Celosvětová pavučina (World Wide Web) byla vyvinuta, aby se stala místem pro ukládání lidských vědomostí. Místem, které umožňuje lidem ze vzdálených míst vyměňovat si nápady a pracovat na společných projektech.”  Tim Bernes-Lee (vědec CERN, autor WWW), 1994 

Učebny

Výuka probíhá ve 2 učebnách vybavených 16 a 25 počítači, audiovizuální technikou, klasickou a sklokeramickou tabulí, data-projektorem. Žáci jsou rozděleni do skupin. 

Učební plán

Informatika a výpočetní technika se vyučuje na víceletém gymnáziu od třídy tercie, na čtyřletém gymnáziu od prvního ročníku.  

Týdenní dotace dle ŠVP od 1.9. 2020 jsou tercie – kvarta 1 hodina týdně; kvinta – septima, 1. – 3. ročník 2 hodiny týdně; oktáva a 4. ročník si mohou volit seminář v časové dotaci 4 hodiny týdně. 

V kvintě a v 1. ročníku je součástí učebního plánu výuka psaní všemi deseti. 

Exkurze a výzvy

Soutěže a olympiády

Studenti s vyšším zájmem o informatiku se mohou zúčastnit soutěží jako jsou:

Logická olympiáda

Prezentiada

Ročníkové práce

Vyučující

Ing. Jana Slabyhoudova

pedagog

Mgr. Iva Grafnetrová

pedagog

Ing. Jana Fadrhonsová

pedagog

Fotogalerie

Skip to content