Matematika

„Nedělejte si starosti ohledně vašich potíží v matematice. Můžu vás ujistit, že ty moje jsou stále větší.“

Albert Einstein

Úvod

Matematika je věda zabývající se z formálního hlediska kvantitou, strukturou, prostorem a změnou.

Matematika je založena a budována jako exaktní věda. Její exaktnost tkví v tom že, jak matematické objekty, tak i operace nad nimi jsou exaktně vytyčeny, tedy tak, že každý v matematice vzdělaný člověk naprosto přesně ví, co znamenají.

Charakteristickou vlastností matematiky je její důraz na absolutní přesnost metod a nezpochybnitelnost výsledků. Tyto vlastnosti, které matematiku odlišují od všech ostatních vědních disciplín, mají původ již v antickém Řecku.

Široké veřejnosti je známa tzv. elementární matematika, která se zabývá operováním s čísly, řešením praktických úloh, jednoduchých rovnic a popisem základních geometrických objektů. Ve fyzice, informatice, chemii, ekonomii a dalších oborech se často využívají výsledky aplikované matematiky, která je také těmito obory zpětně ovlivňována.

Učebny

Učebna matematiky se nachází v 1. patře budovy a je vybavena moderní výukovou technikou: 

  • PC s připojením k internetu 
  • dataprojektor 
  • interaktivní tabule 

I ostatní učebny, kde se vyučuje matematika, jsou plně vybaveny k výuce – PC s internetem, interaktivní nebo sklokeramická tabule, dataprojektor. 

Učební plán

Na nižším gymnáziu se matematika vyučuje od primy do sekundy pět hodin týdně, v tercii a kvartě čtyři hodiny týdně. Na vyšším gymnáziu 4 hodiny týdně matematiky zůstávají od prvního ročníku (kvinty) do třetího ročníku (septimy). V posledním čtvrtém ročníku (oktávě) jsou 2 hodiny matematiky týdně a 2 hodiny finanční gramotnosti.  

Studenti ve třetím ročníku (septimě) si mohou dále své znalosti rozšiřovat v pravidelně vypisovaném matematickém semináři, který má dvouhodinovou dotaci. Ve 4. ročníku (oktávě) mohou potom k přípravě na maturitu využít matematický seminář s 4 hodinovou týdenní dotací. 

Exkurze a výzvy

Během každého školního roku pořádáme i exkurze, aby žáci a studenti viděli využití matematiky v praxi.  

Pravidelně navštěvujeme:  

Techmania Science Center Plzeň 

IQ Landia Liberec 

Planetárium Praha 

Soutěže a olympiády

Studenti s vyšším zájmem o matematiku se mohou zúčastnit matematických soutěží, jako jsou např. 

Matematická olympiáda 

Matematický klokan   

Pythagoriáda 

Mezinárodní matematická soutěž Adama Riese 

Logická olympiáda 

Mezinárodní soutěž Náboj 

Soutěže jsou rozděleny do kategorií podle věku a probíhají ve všech ročnících gymnázia. 

Ročníkové práce

Součástí učebního plánu v septimě a 3. ročníku je také ročníková práce. Studenti, kteří mají zájem o matematiku a baví je, si mohou vybrat téma a vedoucího své ročníkové práce právě v tomto oboru. 

Učebnice, které používáme

Pro výuku matematiky využíváme tyto učebnice: 

Nižší gymnázium – nakladatelství Prometheus – Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií (učebnice poskytuje škola) 

Vyšší gymnázium – nakladatelství Prometheus – ucelená řada učebnic Matematika pro gymnázia (doporučené učebnice), nakladatelství Didaktis pracovní sešity (možnost nákupu přes školu s množstevní slevou).

Vyučující

Mgr. Alena Brožovská

pedagog

Mgr. Iva Grafnetrová

pedagog

Mgr. Eva Průchová

pedagog

Mgr. Halina Vysopalová

pedagog

Mgr. Alena Zimmermannová

pedagog

Mgr. Jaroslava Raganová

pedagog

Ing. Jana Fadrhonsová

pedagog

Fotogalerie

Skip to content