Mikulášské testování s Mensou

Jednou za dva roky se uskutečňuje na žateckém gymnáziu testování inteligence. Naše škola, která spolupracuje s Mensou, umožňuje svým žákům, ale i široké žatecké veřejnosti (od 5 do 99 let) zjistit intelektuální předpoklady v oficiálním měření. Toto měření je garantované zkušeným testujícím odborníkem ze společnosti Mensa.

V učebně 41 se 5.12.2023 ve třech vlnách sešli odvážlivci, kteří poměřili své schopnosti s oficiálním testem Mensy. Nejmladšímu adeptovi bylo pět, nejstarší testovaný pán nedávno oslavil 73 narozeniny.

Děkuji za dlouholetou spolupráci paní Lucii Měchurové z Mensy, která k nám pravidelně dojíždí testovat, stejně jako ředitelům ZŠ za propagaci námi pořádané akce.

Zvláštní poděkování patří našemu žákovi Honzovi Kunešovi, který hájil barvy naší školy v pondělí 4.12.2023 v Poslanecké sněmovně na celostátním finále Logické olympiády.

Miroslav Řebíček

Skip to content