Projekt EXIT tour

Když se celá škola zapojí do projektu EXIT Tour, neznamená to, že žáci pojedou na dovolenou k moři, ale zúčastní se vzdělávacích besed a přednášek v rámci prevence rizikového chování. Tento program se na naší škole konal v úterý 15. 11. 2022 a studenti se spolu s lektory věnovali například nebezpečí v kyberprostoru, schopnosti rozpoznat fake news, otázkám holocaustu a antisemitismu nebo nemoci AIDS a mezilidským vztahům.  

V druhé části programu měli naši studenti možnost zažít workshop v angličtině s rodilými mluvčími z USA, se kterými společně procvičovali slovní zásobu, pracovali ve skupinách, ale především mluvili anglicky. 

Skip to content