Projektový den – Jak se žilo a umíralo ve středověku

19.4.2022 třída sekunda na celé dopoledne zabydlela zrekonstruovaný pozdně gotický Mederův dům. Tématem projektového dne byl život a smrt středověkého člověka. Pro žáky byla připravena řada různých aktivit, které zahrnovaly jak práci s expozicemi v Mederově domě, tak i procházku středověkým Žatcem.

Skip to content