Projekty

01

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

02

Erasmus+ 2023-2027 a akreditace

Naše gymnázium patří mezi střední školy v ČR, které získaly velmi hodnotnou akreditaci mezinárodního programu Erasmus+. 

03

ŠABLONY JAK

Naše škola se od 1. 10. 2022 zapojila do Operačního programu Jan Amos Komenský – výzva č. 02_22_003, Šablony pro SŠ a VOŠ I.

04

DOBROVOLNICKÉ MINIPROJEKTY

Gymnázium Žatec v rámci výuky podporuje své studenty v aktivním zapojování do podpory místní komunity. Studenti 2. ročníku a sexty ve školním roce 2022/2023 realizují šest veřejně prospěšných projektů v Žatci a okolí. Projektové aktivity se zaměřují na děti, seniory, opuštěná zvířata a zvelebování veřejného prostranství.

Gymnázium Žatec je jednou z partnerských škol v rámci projektu „Aktivně k občanství v Ústeckém kraji“. Ten za finanční podpory programu Active citizens fund realizuje kadaňská nezisková organizace RADKA z.s. Projekt se začátkem realizace v říjnu 2020 se blíží ke svému konci a studentské miniprojekty jsou jednou z posledních aktivit. 

Spolupráce mezi žateckým gymnáziem a organizací RADKA z.s. vznikla v říjnu 2022, kdy vedoucí Dobrovolnického centra RADKA, Bc. Stanislava Hamáková, DiS., školu navštívila s prezentací o dobrovolnictví jako způsobu občanské angažovanosti. 

„Přednášek na téma dobrovolnictví máme v průběhu roku v řádu desítek. Je to aktivita, jak můžeme mladé lidi oslovit a téma dobrovolnictví jim více přiblížit. Nicméně taková dlouhodobá spolupráce podporovaná školou je naše první,“ uvedla Bc. Stanislava Hamáková, DiS. 

Cílem vzájemné spolupráce je podpořit studenty 2. ročníku a sexty, aby vytvořili menší kolektivy, které se budou věnovat přípravě a realizaci vlastního dobrovolnického projektu, tedy veřejně prospěšné aktivitě ve svém okolí. Dvě skupiny se rozhodly podpořit děti v místních mateřských školách prostřednictvím realizace dětského či sportovního dne. Další skupina své úsilí spojila s místním dobrovolnickým centrem DS Levandule a studenti navštěvují místní domov pro seniory, kde jsou vítaným zpestřením a společníky. I druhá skupina si pro svůj projekt vybrala seniory, tentokrát v rámci aktivního dne plného společenských her s možností sladkých výher. Zbývající dvě skupiny studentů se zaměřili na životní prostředí. Jedná se o jednorázový společný úklid žateckého parku a pomoc v Útulku pro opuštěná zvířata v Jimlíně. Tam studenti dochází na pravidelné venčení, krmení a úklid útulku. Zároveň se jim již podařilo uspořádat úspěšnou finanční sbírku na podporu útulku. 

V průběhu příprav projektů se studenti dozvěděli o dobrovolnictví a nejčastějších dobrovolnických aktivitách. Na základě následujících individuálních konzultací si skupiny vybraly své téma a cílovou skupinu. Při dalším společném setkání se dozvěděli o výhodách a úskalích plánování jednorázové akce či pravidelné spolupráce, tzv. eventmanagement. Následným společným tématem byla média a možnosti propagace. Výstupem jsou tiskové zprávy, příspěvky na sociálních sítích nebo webových stránkách zapojených subjektů. V neposlední řadě je důležitým bodem i financování projektů, ať z vlastních zdrojů, prostřednictvím uspořádání veřejné sbírky, oslovení sponzorů nebo podání projektové žádosti v rámci výzev podporujících neformální skupiny mládeže. 

Přestože některé skupiny již své aktivity realizují, jiné se teprve připravují, ve svém úsilí chce většina studentů pokračovat i po skončení „školní“ akce.

05

PODPORA ÚSPĚŠNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI ÚK IKAP B2, REG. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání ve školách, které vzdělávají vyšší podíl žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vč. žáků nadaných, a to v návaznosti na Školskou Inkluzivní koncepci Ústeckého kraje a Krajský akční plán vzdělávání v Ústeckém kraji 2.

06

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

07

Erasmus+ 2019-2022

Gymnázium Žatec je zapojeno do mezinárodního projektu ERASMUS+ s názvem „Nachhaltigkeit als Standortfaktor – Erziehung zu nachhaltigem Handeln“ (My a udržitelný rozvoj – Mysli globálně, jednej lokálně). Délka trvání projektu byla vzhledem k opatřením proti šíření nemoci COVID 19 prodloužena do 31. 8. 2022. 

08

Erasmus + Vzdělaný pedagog

Konverzace s rodilými mluvčími, prezentace nových učebních metod a setkání s kolegy z celé Evropy. Čtrnáct dní strávily kantorky žateckého gymnázia v německy mluvících zemích. Erasmus se nakonec vydařil i vyučujícím angličtiny. Původně plánovaný program ve Velké Británii se sice nepodařilo uskutečnit, ale byl nahrazen výjezdem na Maltu

09

Šablony II. 2019-2020

Na základě vyhlášené výzvy č. 02_18_065 jsme se rozhodli zapojit do projektu OPVV, v rámci kterého podpoříme následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a podpora extrakurikulárních aktivit. Projekt budeme naplňovat v období 2019-2021.

 

10

AFS - Mezikulturní programy

Nechte svět přijet za Vámi. Staňte se hostitelskou rodinou zahraničního studenta. Organizace AFS Mezikulturní programy hledá hostitelské rodiny pro školní rok 2021/22.

11

Projekt Krokus

                Projekt Krokus realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Studenti sexty a septimy, kteří se zapojili do projektu, na podzim zasadili jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jež zemřely během šoa. Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo na začátku února – kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna). Když lidé budou obdivovat květiny, mládež může vysvětlit, co vlastně krokusy symbolizují. Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku šoa mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu. Napomáhá při výuce o interkulturalismu a prevenci rasismu. Podporuje proces získávání znalostí o nezbytnosti vzájemné tolerance a respektu ve společnosti.

12

Projekt Živá historie

           V úterý 13. 12. 2022 proběhla na půdě žateckého gymnázia výstava věnovaná vybraným památkám našeho města. Návštěvníci měli jedinečnou příležitost poodhalit minulost židovské synagogy, bývalého vojenského letiště, náměstí Svobody, žateckých ulic či památníků na Kruhovém náměstí. 

Expozice vznikla v rámci 1. ročníku projektu Živá historie, do něhož se zapojili studenti a studentky septimy, oktávy a 4. ročníku. Ti během uplynulých měsíců shromažďovali dobové fotografie a informace o jednotlivých místech, sepisovali krátké texty v češtině, které poté předkládali do anglického a německého jazyka, a vytvářeli pracovní listy pro své mladší spolužáky. Díky této zkušenosti se naučili pracovat s historickými prameny a zároveň prohloubili svůj vztah k městu Žatci. 

Projekt Živá historie byl realizován i díky účelové dotaci z rozpočtu města Žatec ve výši 15 000,-Kč. 

Gymnázium Žatec plánuje v tomto projektu pokračovat i v budoucnu. Pět panelů, které utvářejí současnou podobu výstavy, zapůjčí dalším školám a v následujícím roce je doplní o další pamětihodnosti. 

Skip to content