Projekty

01

AFS - Mezikulturní programy

Nechte svět přijet za Vámi. Staňte se hostitelskou rodinou zahraničního studenta. Organizace AFS Mezikulturní programy hledá hostitelské rodiny pro školní rok 2021/22.

02

Erasmus+ 2019-2021

Gymnázium Žatec je zapojeno do mezinárodního projektu ERASMUS+ s názvem „Nachhaltigkeit als Standortfaktor – Erziehung zu nachhaltigem Handeln“ (My a udržitelný rozvoj – Mysli globálně, jednej lokálně). Projekt bude probíhá od 1. 11. 2019 do 30. 9. 2021.

03

Erasmus + Vzdělaný pedagog

Konverzace s rodilými mluvčími, prezentace nových učebních metod a setkání s kolegy z celé Evropy. Čtrnáct dní strávily kantorky žateckého gymnázia v německy mluvících zemích.

04

Šablony II. 2019-2020

Na základě vyhlášené výzvy č. 02_18_065 jsme se rozhodli zapojit do projektu OPVV, v rámci kterého podpoříme následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a podpora extrakurikulárních aktivit. Projekt budeme naplňovat v období 2019-2021.

 

05

Projekt Krokus

                Projekt Krokus realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Studenti sexty a septimy, kteří se zapojili do projektu, na podzim zasadili jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jež zemřely během šoa. Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo na začátku února – kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna). Když lidé budou obdivovat květiny, mládež může vysvětlit, co vlastně krokusy symbolizují. Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku šoa mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu. Napomáhá při výuce o interkulturalismu a prevenci rasismu. Podporuje proces získávání znalostí o nezbytnosti vzájemné tolerance a respektu ve společnosti. 

V roce 2020/2021 byl projekt bohužel díky epidemiologické situaci pozastaven.

Skip to content