Projekty

01

PODPORA ÚSPĚŠNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI ÚK IKAP B2, REG. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání ve školách, které vzdělávají vyšší podíl žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vč. žáků nadaných, a to v návaznosti na Školskou Inkluzivní koncepci Ústeckého kraje a Krajský akční plán vzdělávání v Ústeckém kraji 2.

02

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

03

Erasmus+ 2019-2022

Gymnázium Žatec je zapojeno do mezinárodního projektu ERASMUS+ s názvem „Nachhaltigkeit als Standortfaktor – Erziehung zu nachhaltigem Handeln“ (My a udržitelný rozvoj – Mysli globálně, jednej lokálně). Délka trvání projektu byla vzhledem k opatřením proti šíření nemoci COVID 19 prodloužena do 31. 8. 2022. 

04

Erasmus + Vzdělaný pedagog

Konverzace s rodilými mluvčími, prezentace nových učebních metod a setkání s kolegy z celé Evropy. Čtrnáct dní strávily kantorky žateckého gymnázia v německy mluvících zemích. Erasmus se nakonec vydařil i vyučujícím angličtiny. Původně plánovaný program ve Velké Británii se sice nepodařilo uskutečnit, ale byl nahrazen výjezdem na Maltu

05

Šablony II. 2019-2020

Na základě vyhlášené výzvy č. 02_18_065 jsme se rozhodli zapojit do projektu OPVV, v rámci kterého podpoříme následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a podpora extrakurikulárních aktivit. Projekt budeme naplňovat v období 2019-2021.

 

06

AFS - Mezikulturní programy

Nechte svět přijet za Vámi. Staňte se hostitelskou rodinou zahraničního studenta. Organizace AFS Mezikulturní programy hledá hostitelské rodiny pro školní rok 2021/22.

07

Projekt Krokus

                Projekt Krokus realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Studenti sexty a septimy, kteří se zapojili do projektu, na podzim zasadili jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jež zemřely během šoa. Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo na začátku února – kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna). Když lidé budou obdivovat květiny, mládež může vysvětlit, co vlastně krokusy symbolizují. Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku šoa mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu. Napomáhá při výuce o interkulturalismu a prevenci rasismu. Podporuje proces získávání znalostí o nezbytnosti vzájemné tolerance a respektu ve společnosti. 

08

Projekt Živá historie

           V úterý 13. 12. 2022 proběhla na půdě žateckého gymnázia výstava věnovaná vybraným památkám našeho města. Návštěvníci měli jedinečnou příležitost poodhalit minulost židovské synagogy, bývalého vojenského letiště, náměstí Svobody, žateckých ulic či památníků na Kruhovém náměstí. 

Expozice vznikla v rámci 1. ročníku projektu Živá historie, do něhož se zapojili studenti a studentky septimy, oktávy a 4. ročníku. Ti během uplynulých měsíců shromažďovali dobové fotografie a informace o jednotlivých místech, sepisovali krátké texty v češtině, které poté předkládali do anglického a německého jazyka, a vytvářeli pracovní listy pro své mladší spolužáky. Díky této zkušenosti se naučili pracovat s historickými prameny a zároveň prohloubili svůj vztah k městu Žatci. 

Projekt Živá historie byl realizován i díky účelové dotaci z rozpočtu města Žatec ve výši 15 000,-Kč. 

Gymnázium Žatec plánuje v tomto projektu pokračovat i v budoucnu. Pět panelů, které utvářejí současnou podobu výstavy, zapůjčí dalším školám a v následujícím roce je doplní o další pamětihodnosti. 

Skip to content